Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Zaměstnavatel mi neprodloužil pracovní smlouvu, která mi končí k 30.6.2022. Momentálně jsem na neschopence, tedy v dočasné pracovní neschopnosti DPN a to kvůli rizikovému těhotenství od března 2022. Prosím jaký je další postup, koho mám informovat že nemám již pracovní smlouvu prodlouženou, jestli zůstanu bez peněz, nebo mi nadále bude vyplacená nemocenská, a jestli musím na ÚP se zaregistrovat?

Když mě bude nadále vyplacená nemocenská, pak si můžu požádat o mateřskou, jestli mám správně informace, požádat můžu 6-8 týdnu před porodem? Do kdy mám požádat o mateřskou? Pracovala jsem pro zaměstnavatele od 1.7.2021 a předtím jsem taky byla zaměstnaná, takže měla by jsem splňovat podmínky pro mateřskou, prosím ověřit, jestli to správně chápu, jestli se započítává i doba na neschopence? A prosím poslední dotaz, jestli mě musí zaměstnavatel vyplatit dovolenou, na rok máme nárok na 5 týdnů dovolení ale tým že jsem byla na neschopence nevím jak se to vypočítá, na kolik dnů mám nárok, když od 03/2022 jsem na neschopence? Děkuji. Sandra.

 

ODPOVĚĎ:
I po skončení pracovního poměru bude vyplácena nemocenská. Na ÚP se není možné registrovat v době pracovní neschopnosti, to je možné až po jejím ukončení.  
Na peněžitou pomoc v mateřství může žena nastoupit 8–6 týdnů před očekávaným dnem porodu. Termín nástupu si v tomto rozmezí určí sama.
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství vzniká pouze za splnění dvou daných podmínek. Žadatel o peněžitou pomoc v mateřství musí být v době nástupu na dávku nemocensky pojištěn (tj. z příjmu ze zaměstnání je odváděno pojistné na sociální zabezpečení), nebo musí trvat ochranná lhůta ze skončeného nemocenského pojištění. K tomu musí splňovat druhou, specifickou podmínku – být nemocensky pojištěn minimálně 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na tuto dávku (to je zhruba 9 měsíců nemocenského pojištění v rozložení dvou let). Tato podmínka nemusí být splněna jen u jednoho zaměstnavatele. V období dvou let lze sčítat dny z různých pojištění (zaměstnání).
I za dobu pracovní neschopnosti může vzniknout nárok na dovolenou, a to do výše dvacetinásobku stanovené týdenní pracovní doby nebo dvacetinásobku kratší týdenní pracovní doby se pro účely dovolené považuje za výkon práce doba zameškaná v témže kalendářním roce. Za výkon práce se pro účely dovolené považuje doba překážek v práci pouze tehdy, jestliže zaměstnanec mimo dobu jejich trvání v kalendářním roce odpracoval alespoň dvanáctinásobek stanovené týdenní pracovní doby nebo dvanáctinásobek kratší týdenní pracovní doby.
Konkrétní výpočet nároku provede mzdová účetní podle rozvržení pracovní doby.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.