Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Kamarádka je učitelkou pátým rokem (2017-2022) a je nyní na neschopence 360 dnů. Chystá se požádat o další 3 měsíce prodloužení na ČSSZ, jelikož jí skončila podpůrčí doba. Neví, zda ji komise schválí další 3 měsíce placené nemocenské.   Má v plánu těhotenství. Pokud teď otěhotní, bude-li pobírat mateřkou před rodičovským příspěvkem.

Může být kamarádka na neschopence v případě rizikového těhotenství a pobírat nemocenské dávky v těhotenství, když nyní byla na neschopence 360 dní s jinou diagnózou? Děkuji předem za odpověď. S pozdravem Nina.

 

ODPOVĚĎ:
Maximální délka podpůrčí doby při pracovní neschopnosti činí 380 kalendářních dní. Pokud už Vaše kamarádka tuto dobu vyčerpala, může si požádat o prodloužení podpůrčí doby. Její žádosti bude vyhověno za předpokladu, že podle vyjádření posudkového lékaře nabude v krátké době - nejdéle během dalších 350 kalendářních dní - opět pracovní schopnost, a to i k jiné, než dosud vykonávané činnosti. Pokud Vaší kamarádce podpůrčí dobu neprodlouží, může dál zůstat v pracovní neschopnosti, ale bez nároku na nemocenské dávky, nebo může pracovní neschopnost ukončit a nastoupit zpět do zaměstnání.
Jestliže Vaše kamarádka po návratu do zaměstnání odpracuje alespoň 190 kalendářních dní, bude mít opět nárok na celou podpůrčí dobu - tedy 380 kalendářních dní - nemocenských dávek. Pokud odpracuje kratší dobu - například jeden měsíc - a poté otěhotní, bude moci pobírat nemocenské dávky pouze jeden měsíc a poté by opět musela podávat žádost o prodloužení podpůrčí doby.
Pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou) je zapotřebí splnit zejména dvě podmínky: být během uplynulých dvou let před nástupem na mateřskou dovolenou nemocensky pojištěná (zaměstnaná) alespoň 270 kalendářních dní a být nemocensky pojištěná i v den nástupu na mateřskou dovolenou nebo být v tzv. ochranné lhůtě, která činí maximálně 180 kalendářních dní od ukončení zaměstnání. První podmínku Vaše kamarádka splňuje, protože do potřené doby pojištění se počítá i doba pracovní neschopnosti, pokud během ní trvá pracovní poměr. Jestliže tedy Vaše kamarádka bude v den nástupu na mateřskou dovolenou stále zaměstnaná nebo v ochranné lhůtě, nárok na mateřskou jí vznikne.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.