Počet stránek ve webu: 43.247

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Moje neteř a její manžel (věk 41 a 45 let) jsou v částečném invalidním důchodu ČID. Dohromady berou měsíčně 9.400 Kč a splácí z toho několik půjček. Bydlí v domě s rodiči neteře (ti jsou oba ve starobním důchodu, z něhož oba dva splácí v insolvenčním řízení za půjčky). Všichni bydlí na vesnici v domě psaném na matku, kde neteř s manželem mají k dispozici 2 místnosti a kuchyň.

Za užívání platí matce nějaké peníze. Žádný majetek nemají. Jaké mají možnosti nějakých dávek, aby vůbec vyžili? Co mají udělat? Nejsou vedeni na úřadu práce. Je toto podmínka dočkat se vůbec nějakých příspěvků? Četla jsem, že jedním ze způsobů je uzavřít s matkou (majitelkou domu) smlouvu o pronájmu užívaného bytu a pak někde žádat příspěvek na tento nájem. Kam mají jít, co mohou žádat? Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tonu, že z Vašeho dotazu nevyplývá, že by Vaše neteř s manželem pečovali o nezaopatřené děti, budu předpokládat, že jejich domácnost tvoří pouze dospělí. V takovém případě by připadal v úvahu pouze příspěvek na bydlení nebo dávky pomoci v hmotné nouzi. Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník či nájemce bytu nebo domu, ve kterém má trvalé bydliště, za předpokladu, že 30% (v Praze 35%) příjmů jejich domácnosti nestačí k pokrytí nákladů na bydlení. K žádostí o příspěvek na bydlení je zapotřebí doložit příjmy všech osob, které v bytě/domě mají trvalé bydliště, a náklady na bydlení za uplynulé kalendářní čtvrtletí. Pokud mají v domě trvalé bydliště i rodiče Vaší neteře, bude zapotřebí požádat úřad práce o jejich vyloučení z okruhu společně posuzovaných osob – jinak by Vaše neteř musela úřadu práce doložit i jejich příjmy.
Aby tedy mohla Vaše neteř (nebo její manžel) žádat o příspěvek na bydlení, musela by se nejprve stát nájemcem domu – uzavřít s majitelkou domu nájemní smlouvu – a mít zde trvalé bydliště. Je také zapotřebí, aby obě domácnosti měly samostatný elektroměr, plynoměr, vodoměr apod. , aby Vaše neteř mohla doložit, kolik samostatně spotřebují vody, plynu elektřiny. Pokud to tak není a energie hradí společně, mohla by o příspěvek na bydlení požádat majitelka domu.
Pokud by se nepodařilo získat příspěvek na bydlení, další možné jsou dávky pomoci v hmotné nouzi – základní dávkou je příspěvek na živobytí. Při žádosti o tyto dávky je ale zapotřebí kromě příjmů doložit také prohlášení o celkových majetkových a sociálních poměrech. To znamená, že úřad práce bude zajímat, zda Vaše neteř a její manžel mají peníze na bankovním účtu, zda vlastní (ne) movitý majetek, jestli mají uzavřené stavební či životní pojištění apod. Nedokáži tedy předem posoudit, zda by nárok na dávku získali či nikoliv. I v tomto případě platí, že by museli požádat úřad práce o vyloučení neteřiných rodičů z okruhu společně posuzovaných osob, jinak by museli dokládat i jejich příjmy.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Nárok na sociální dávky u předlužené osoby bez práce bydlící v nájmu u člena rodiny (matky, otce, rodičů)
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.