Počet stránek ve webu: 43.068

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)

Jak je to se změnou pracovní smlouvy z doby neurčité na dobu určitou - zjistila jsem, že to lze, ale není mi jasné jak je to s pravidlem 3x a dost. Zaměstnanec má uzavřenou pracovní smlouvu od 7/2012 na dobu určitou do 6/2013, dodatkem se mu smlouva prodlužovala zase na dobu určitou do 6/2014, dále do 6/2015 a od 7/2015 má smlouvu na dobu neurčitou.

V roce 2017 sepsali se zaměstnavatelem dohodu o ukončení pracovního poměru k 11/2017, a když se zaměstnanec dozvěděl, že se mu bude krátit podpora v nezaměstnanosti na 45% z maximálních 65%, přišel s řešením, že by se dala smlouva ukončit dodatkem ke smlouvě a změnit dobu neurčitou na dobu určitou do 11/2017. Od vzniku pracovního poměru by v tomto případě byla smlouva uzavřena na dobu určitou celkem 4x a nejsem si jistá, zda zaměstnavatel tímto neporušuje maximální počet opakování doby určité vyplývající ze zákoníku práce §39 odst. 2 - "Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž i jeho prodloužení. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží." Děkuji moc za odpověď.

ODPOVĚĎ:
Dodatkem měnícím smlouvu na dobu určitou by došlo ke 4 opakováním pracovního poměru na dobu určitou, což zákoník práce neumožňuje. Jakákoliv úprava pracovního poměru na dobu určitou, která by umožňovala jeho opakování nad rámec zákona, není možná. Odchýlení se od této úpravy nelze považovat za odchýlení se ve prospěch zaměstnance, i kdyby s tím zaměstnanec souhlasil nebo o řetězení pracovního poměru nad rámec zákona přímo požádal.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Pracovní smlouva z neurčita na určito a pravidlo 3x a dost - vysvětlení
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.