Počet stránek ve webu: 43.319

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dcera se odstěhovala s dětmi od manžela 05/2016 ze společného rodinného domu, RD do pronájmu. O péči o děti jsou domluveni, i o vyrovnání SJM. Má nárok na podporu na bydlení? Ještě je vdaná. Pomůže návrh na rozvod manželství k věcně a místně příslušnému soudu? Nebo návrh na péči o děti? Děkuji, Simona

ODPOVĚĎ:
Nárok na příspěvek na bydlení bude mít Vaše dcera tehdy, pokud je vlastníkem či nájemcem bytu/domu, ve kterém má trvalé bydliště, a 30% (v Praze 35%) příjmů její domácnosti nestačí k pokrytí nákladů na bydlení. Pro nárok na příspěvek je zapotřebí doložit příjmy a náklady na bydlení za uplynulé kalendářní čtvrtletí. Dokládají se ale pouze příjmy těch osob, které mají v bytě či domě trvalé bydliště.
Jestliže má tedy v bytě či domě trvalé bydliště pouze Vaše dcera (případně její děti), nemusí dokládat manželovy příjmy, i když rozvod manželství dosud neproběhl. Kromě příspěvku na bydlení by mohly připadat v úvahu také dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc). Při žádosti o tyto dávky je však kromě příjmů zapotřebí doložit také prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech. To znamená, že úřad práce bude zajímat, zda vaše dcera vlastní nějaký (ne) movitý majetek, zda má peníze na bankovním účtu, stavební spoření či životní pojištění apod. O všechny uvedené dávky může Vaše dcera požádat na úřadě práce v místě svého bydliště.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.