Počet stránek ve webu: 43.319

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Syn nastoupil 21.10.2016 do nového zaměstnání. Dne 24.10.2016 onemocněl a je v pracovní neschopnosti. Od 21.10 do 23.10. odpracoval celkově jen 4 hodiny. Z čeho se mu bude počítat nemocenská? Děkuji Denisa

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu bohužel nevyplývá, jaký pracovněprávní vztah Váš syn uzavřel a jak vysoká byla sjednaná výše odměny. Podle § 10, odst. 1 zákona o nemocenském pojištění vzniká pojištění zaměstnanci dnem, ve kterém začal vykonávat práci pro zaměstnavatele. Další podmínku stanovuje § 6, odst. 1 téhož zákona, podle kterého jsou zaměstnanci účastni pojištění, jestliže sjednaná částka započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání za kalendářní měsíc činí alespoň částku rozhodnou pro účast na pojištění – tzv. rozhodný příjem. Rozhodný příjem činí 2.500 Kč.
Jestliže tedy Váš syn uzavřel pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti a sjednaná odměna činí alespoň 2.500 Kč měsíčně, pak je syn nemocensky pojištěný a vzniká mu nárok na nemocenské dávky. První tři dny nemoci bude Váš syn doma tzv. zadarmo, od 4. do 14. dne nemoci mu bude zaměstnavatel vyplácet za pracovní dny náhradu mzdy a od 15. dne nemoci bude mít nárok na nemocenské dávky, které mu bude vyplácet OSSZ (okresní správa sociálního zabezpečení). Výše náhrady mzdy a nemocenských dávek bude vycházet z tzv. pravděpodobného výdělku, tedy z výdělku, kterého by Váš syn dosahoval, kdyby místo nemoci normálně pracoval.
Pokud je synova sjednaná odměna nižší než 2.500 Kč měsíčně nebo výše odměny nebyla sjednána vůbec, jedná se o tzv. zaměstnání malého rozsahu. Při výkonu tohoto zaměstnání je zaměstnanec nemocensky pojištěný pouze v těch měsících, v nichž dosáhne skutečného příjmu alespoň ve výši rozhodného příjmu, tedy v těch měsících, kdy jeho skutečně dosažený příjem bude činit alespoň 2.500 Kč měsíčně.
Pokud Váš syn pracuje na dohodu o provedení práce, u této dohody je nemocenské pojištění odváděno až při příjmu nad 10.000 Kč měsíčně.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.