Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Otec (zaměstnanec policie ČR) zemřel 2.6.2015. Měl plný invalidní důchod. Moje matka po smrti otce pobírala vdovský důchod 1 rok, poté už jí přiznán nebyl a údajně už ani nebude. Matka je narozena 10.12.1958 a má 2 děti. Je to skutečně tak, že ve lhůtě 2 let od smrti manžela nesplní podmínky pro připsání vdovského důchodu? Děkuji předem za odpověď. Děkuji, Kamila.

ODPOVĚĎ:
Podmínky nároku na vdovský důchod upravuje zákon o důchodovém pojištění. Podle toho zákona má vdova nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi, který byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu. Vdovský důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela. Tento důchod Vaše matka pobírala.
Po uplynutí této doby (jednoho roku) má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže:
a) pečuje o nezaopatřené dítě
b) pečuje o nezletilé dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II až IV
c) pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II až IV
d) je invalidní ve třetím stupni
e) dosáhla alespoň věku o čtyři roky nižšího než činí důchodový věk pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší
Nárok na vdovský důchod Vaší matce vznikne znovu tehdy, splní-li některou z výše uvedených podmínek do dvou let po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod. Z informací uvedených ve Vašem dotazu dokáži vyvodit pouze to, že Vaše maminka nesplní podmínku uvedenou pod písmenem e). Do dvou let od zániku nároku na vdovský důchod totiž nedosáhne ani důchodového věku (61 let a 2 měsíce) ani věku o čtyři roky nižšího než je důchodový věk pro muže stejného data narození. Ten činí 63 let a 10 měsíců, takže Vaše matka by musela dosáhnout věku alespoň 59 let a 10 měsíců, což nastane až v říjnu 2018. Pokud nesplní ani žádnou z dalších výše uvedených podmínek, nárok na vdovský důchod jí už nevznikne.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.