Počet stránek ve webu: 43.318

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zpětné doplacení invalidního důchodu manžela. Je 4. rokem v invalidním důchodu 3. stupně po cévní mozkové příhodě. Byl v pracovní neschopnosti 10 měsíců, než ho dali do invalidního důchodu. Prý se změnil zákon, nám řekla pracovnice na důchodovém a nic se zpětně doplácet nebude.

A to ještě musel doplatit nějakých 27 tisíc na důchodovém, prý jinak mu nebude nikdy důchod vyplácen, pouze přiznán. Sociální a zdravotní měl v pořádku. Manželovi je 59 let a již 4 rokem (2012-2016) je v důchodu invalidním, tak aby to pak nebylo promlčené, myslím, že má na doplacení zpětné právo. Jak to je a co vůbec bylo těch 27 tisíc, co musel zaplatit? Děkuji Jana

ODPOVĚĎ:
Pro získání nároku na invalidní důchod je zapotřebí splnit zejména dvě podmínky: stát se invalidním (pracovní schopnost musí klesnout nejméně o 35%, což je spodní hranice pro přiznání invalidního důchodu 1. stupně) a získat potřebnou dobu pojištění. Ta činí u pojištěnců nad 28 let věku 5 let pojištění a zjišťuje se z posledních 10 let před vznikem invalidity. U pojištěnce staršího 38 let se podmínka potřebné doby pojištění považuje za splněnou také tehdy, pokud pojištěnec získal 10 let pojištění během posledních 20 let před vznikem invalidity. Pojištěním se myslí důchodové pojištění, které je společně s nemocenským pojištěním a příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti součástí sociálního pojištění. Pokud by měl Váš manžel sociální pojištění v pořádku, nárok na invalidní důchod by mu vznikl bez nutnosti pojištění doplácet.
Chybějící dobu pojištění je totiž možné si doplatit prostřednictvím tzv. dobrovolného důchodového pojištění. Toto pojištění pravděpodobně představuje onu částku 27 tisíc Kč, které Váš manžel musel zaplatit, aby si pokryl chybějící dobu pojištění. Teprve poté, co si takto pojištění doplatil, mu mohl být důchod vyplácen.
Jestliže se domníváte, že manželovo sociální (a tedy i důchodové) pojištění mělo být v pořádku, můžete se zkusit obrátit na Českou zprávu sociálního zabezpečení a požádat pro manžela o tzv. Informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP). Tento list by měl obsahovat přehled dob důchodového pojištění, případně náhradních dob pojištění uložených v evidenci ČSSZ. Informativní list také obsahuje celkový přehled a počet neevidovaných dob, které chybí mezi prvním a posledním nárokovým dokladem evidovaným v ČSSZ. Z tohoto listu tak snadno zjistíte, zda manželovo pojištění bylo v pořádku či nikoliv. Důvodem nepřiznání invalidního důchodu mohla být také skutečnost, že ČSSZ některé manželovy doby pojištění neevidovala (například z toho důvodu, že zaměstnavatel nepřihlásil zaměstnance a nebylo za něj pojištění odváděno).
Co se týče zpětného vyplacení pojištění, během prvních 10 měsíců – vzhledem k tomu, že byl manžel v pracovní neschopnosti – pravděpodobně pobíral nemocenské dávky a tudíž byl finančně zajištěn. Invalidní důchod je navíc možné získat pouze z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, takže nebývá přiznán ihned po zhoršení zdravotního stavu, ale právě až s odstupem několika měsíců. Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se totiž považuje takový stav, který trvá déle než rok nebo podle poznatků lékařské vědy lze předpokládat, že bude trvat déle než rok.
Jiná situace by mohla nastat v případě, že by se zjistilo, že byl Vašemu manželovi důchod odepřen kvůli nesprávně evidovaným dobám pojištění. Pak by bylo zapotřebí obrátit se opět na ČSSZ a požadovat vyplacení důchodu do doby, kdy byly splněny podmínky pro jeho výplatu.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.