Počet stránek ve webu: 43.318

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím o radu stran mé devatenáctileté vnučky. Zemřela mi 1. 8. 2012 dcera a zeť pobírá vdovecký a sirotčí důchod. Moc se o vnučku nestará a ona je často u mně. Protože mám jedinou vnučku, pomáhám jí jak jen mohu, třebaže jsem ve starobním důchodu. Zašly jsme na ČSSZ, byly jsme poučeny, že si může nechat posílat sirotčí důchod na svůj účet.

Rozhodla se tedy vypsat Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na svůj účet, což si zařídí až obdrží potvrzení o dalším studiu (byla přijata na vysokou školu). Může získat od otce i nějaké výživné? A jakým způsobem. Pokud se s ním nedomluví, tedy soudně? Co by nastalo, kdyby měla problémy se studiem, přestala by školu navštěvovat, ale práci by nenašla? Samozřejmě by už nedostala sirotčí důchod a její otec ani vdovecký. Musel by otec svou dceru živit až do získání zaměstnání, případně i tehdy, že by např. pokračovala ve studiu za rok? Děkuji, Zdena

ODPOVĚĎ:
Jak jste byly na ČSSZ správně informovány, je-li Vaše vnučka již zletilá, může požádat ČSSZ, aby byl sirotčí důchod vyplácen nikoliv Vašemu zeti, ale přímo jí. Je tedy dobře, že jste tento krok učinily.
Co se týče výživného, Váš zeť (otec Vaší vnučky) má vůči své dceři vyživovací povinnost do doby, dokud dcera nebude schopná se sama živit. Jestliže tedy jeho dcera bude pokračovat ve studiu na vysoké škole, bude vyživovací povinnost Vašeho zetě vůči ní trvat. Pokud spolu bydlí, je vyživovací povinnost částečně plněna tím, že Váš zeť poskytuje své dceři bydlení, stravu apod. Pokud si ale Vaše vnučka musí například jídlo či oblečení hradit z vlastních zdrojů, mohl by to být důvod pro žádost o výživné. Doporučuji Vaší vnučce, aby se nejdříve pokusila s otcem na výši výživného dohodnout. Jestliže dohoda nebude možná, bude se vnučka muset obrátit na soud s návrhem na určení výše výživného. Vzory takového návrhu najde k dispozici na internetu nebo jí se sepsáním návrhu může pomoci advokát. Návrh se podává k okresnímu soudu v místě bydliště otce, za podání návrhu se neplatí žádný soudní poplatek.
Pokud by Vaše vnučka musela studium z jakéhokoliv důvodu přerušit či ukončit, přestane být nezaopatřeným dítětem a tudíž jí zanikne nárok na sirotčí důchod. Co se týče výživného, zde bude záležet na tom, zda bude vnučka schopná se sama živit. Pokud si najde zaměstnání a její příjmy budou stačit k pokrytí jejích životních potřeb, vyživovací povinnost otce vůči ní skončí. Jestliže ale nenajde zaměstnání, nebude mít žádný příjem a tudíž nebude schopná se živit, může vyživovací povinnost otce vůči ní trvat.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.