Počet stránek ve webu: 43.319

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Přítelkyně je 01/2015-07/2015 bez práce a je na úřadě práce. Pracovní poměr ukončila po 3 letech v sociálním zařízení 31.12.2014. Nyní je těhotná 05/2015-07/2015. Jak to bude nyní s úřadem práce? Bude tam zřejmě stále zaregistrovaná. Bude pobírat nějaké dávky? Máme každý jiný trvalý pobyt.

Nebylo by jednodušší se nechat oddat a případně požádat o nějakou sociální dávku manželů? Co je lepším řešením? Bydlíme v rodinném domku ještě s mojí mamkou a mojí sestrou. Máme ale oddělené vchody. Jsme samostatná bytová jednotka. Jaké bych měl nyní udělat nezbytné kroky. Poznamenávám, že můj výdělek je cca 12.000 Kč měsíčně, splácím hypotéku 2.500 Kč/měs. a životní pojištění 1.000 Kč/měs. Bude se na nás vztahovat porodné? Děkuji, Vendelín

ODPOVĚĎ:
Vaše přítelkyně může zůstat v evidenci úřadu práce i nadále. Vzhledem k tomu, že otěhotněla až po skončení pracovního poměru, nebude mít bohužel nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou) a volbu výše rodičovského příspěvku, ale pouze na rodičovský příspěvek ve čtyřleté variantě, která jí bude vyplácena ve výši 7.600 Kč do 9. měsíce věku dítěte a dále ve výši 3.800 Kč do čtyř let věku dítěte. Pokud podmínky pro nárok na PPM splňujete Vy – byl jste v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou dovolenou nemocensky pojištěný (zaměstnaný) alespoň 270 kalendářních dní budete zaměstnaný i v den nástupu na mateřskou dovolenou – můžete si požádat o PPM Vy a následně provést volbu výše rodičovského příspěvku a vyhnout se tak čtyřleté variantě.
V současné době (do doby narození dítěte) by ze sociálních dávek mohl připadat v úvahu pouze příspěvek na bydlení nebo dávky pomoci v hmotné nouzi. Na příspěvek na bydlení máte nárok tehdy, pokud jste Vy nebo Vaše přítelkyně vlastníkem či nájemcem bytu/domu, ve kterém máte trvalé bydliště, a 30% (v Praze 35%) příjmů Vaší domácnosti nestačí k pokrytí nákladů na bydlení. Pro nárok na příspěvek na bydlení je zapotřebí doložit příjmy a náklady na bydlení za uplynulé kalendářní čtvrtletí. Dokládají se pouze příjmy těch osob, které mají v daném bytě či domě trvalé bydliště. V případně samostatných bytových jednotek v rámci jednoho domu je nezbytné, aby měla každá bytová jednotka svůj vlastní vodoměr, elektroměr apod. , aby bylo možné prokázat, které náklady jsou Vaše (a Vaší přítelkyně) a které patří Vaší matce a sestře.
Další možností by mohly být tzv. dávky pomoci v hmotné nouzi, jejichž základní dávkou je příspěvek na živobytí. Při žádosti o tyto dávky se ale nedokládá pouze výše příjmů, nýbrž i prohlášení o celkových majetkových a sociálních poměrech. Důležitý je tedy nejen příjem, ale také to, zda Vy či Vaše přítelkyně nevlastníte nemovitý nebo movitý majetek (například automobil), hotovost na bankovním účtu, stavební spoření či životní pojištění apod. Uzavření manželství v dané situaci nic neřeší, protože žádné specifické sociální dávky určené přímo pro manžele neexistují a pokud bude Vaše přítelkyně žádat o dávky pro sebe, bude muset dokládat i Vaše příjmy, protože s Vámi sdílí společnou domácnost, i když nejste manželé.
Co se týče porodného, nárok na něj máte tehdy, pokud se jedná o první či druhé dítě Vaší přítelkyně a příjem Vaší domácnosti nepřesáhne 2,7násobek jejího životního minima. U prvního dítěte je životní minimum Vaší domácnosti 7.710 Kč a hraničním příjmem pro nárok na porodné je tak příjem ve výši 20.817 Kč. Příjmy se dokládají za kalendářní čtvrtletí předcházející tomu čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo. Jestliže tedy Vaše přítelkyně nebude mít žádný nebo jen nízký příjem, nárok na porodné by Vám měl vzniknout. Pokud bude příjem Vaší domácnosti nižší než 2,4násobek jejího životního minima (18.504 Kč), budete si moci po narození dítěte požádat také o přídavek na dítě ve výši 500 Kč měsíčně. Pro nárok na přídavek je ale zapotřebí doložit příjmy za kalendářní rok 2014. O všechny uvedené dávky (s výjimkou PPM) je možné požádat na úřadě práce v místě bydliště Vašeho bydliště.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.