Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem osoba bez příjmů, neevidovaná na Úřadu práce od 01/2009. Hradila jsem dobrovolně pojistné důchodového pojištění. 28.02.2012 se mi narodila dcera, pojistné nehradím, platila jsem jej dál až do 11/2013 (ač jsem nemusela). Na Pražské správě sociálního zabezpečení jsem požádala o změnu korespondenční adresy, prý se mám odhlásit, neboť po narození dcery pojistné neplatím.

Proto jsem se písemně obrátila na Pražskou správu sociálního zabezpečení, kde jsem byla vedena, se žádostí o vrácení platby od doby narození dcery. Přišlo zamítnutí, odvolala jsem se. Mám nárok na vrácení pojistného, případně lze ho v případě zamítnutí odvolání vymáhat soudně? Děkuji, Adina

ODPOVĚĎ:
Z principu dobrovolné účasti na důchodovém pojištění vyplývá, že osoba, která je dobrovolně účastna důchodového pojištění, může kdykoliv podat odhlášku z této účasti. Účast na tomto pojištění pak zaniká dnem uvedeným v odhlášce, ne však dříve než dnem, ve kterém se osoba z účasti odhlásila. Odhlášku z dobrovolného důchodového pojištění je zapotřebí podat písemnou formou.
Z uvedeného vyplývá, že do doby podání odhlášky z dobrovolného důchodového pojištění jste byla povinna toto pojištění platit. Pokud jste se odhlásila až v listopadu 2013, platila jste do této doby pojistné v souladu s podmínkami dobrovolného důchodového pojištění. Co se týče Vašeho argumentu, že jste platila pojistné i po narození dcery, i když jste nemusela, nemusela jste toto pojistné platit ani před jejím narozením, což plyne už ze samotné podstaty dobrovolného důchodového pojištění.
Obávám se, že argumentace, že jste nevěděla, že péče o dítě do čtyř let věku je tzv. náhradní dobou pojištění, nemusí obstát, protože i v tomto případě platí, že "neznalost zákona neomlouvá".
Jste-li přesvědčena, že máte na vrácení pojistného nárok, můžete v případě zamítnutí odvolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí podat správní žalobu ke krajskému soudu, v jehož obvodu je sídlo Pražské správy sociálního zabezpečení. Podání správní žaloby ale jednoznačně doporučuji konzultovat s právníkem. Právníka v místě Vašeho bydliště můžete vyhledat s pomocí vyhledavače České advokátní komory zde: http://www.advokatikomora.cz

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.