Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (1 hlas)

Rád bych se zeptal ohledně ukazování výpisu z účtu (bankovní klasický účet) na sociálním úřadě. Jedná se o sociální úřad poskytující příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení v hmotné nouzi. Každý měsíc dokládám na tento úřad výpis z účtu o zaplacení nájmu, elektřiny a plynu.

Jelikož ale nechci, aby viděli každou položku, vždy výpis pozměním v počítači, vytisknu a doložím. Jsou tam ale prázdná místa, kolonky (pozn. zůstanou jen položky přijata platba od úřadu, odeslána na nájem atd). Nikdy to předtím předešlé úřednici nevadilo. Po čase se ale vyměnily a dotyčná to tolerovala asi jeden rok. Dnes mi ale oznámila, že je třeba doložit originál, aby měla přehled. Protože mě vyplácí a zda nemám nějaký příjem a pod.
Na to jsem se jen přeptal, co když mi pošle nějaký kamarád 1.000 Kč, abych mu něco objednal, koupil. Já to koupím a nemám vlastně nic (situace kdy pro někoho, někdy něco člověk udělá). Řekla, že to bych měl prostě defakto příjem ať z toho něco mám nebo ne a to se musí hlásit.
1. Zajímá mě nyní, mohou toto požadovat tj. kompletní výpis z účtu (paní úřednice)?
Elektrika a plyn by se dal dokládat i jinak ale u nájmu by to byl problém. Tam nedostávám žádné složenky ani faktury.
2. Případně pokud najednou to změním na jiný účet (ten již jinde mám, ale nemohl jsem to dříve řešit), kde budu jen platit tyto náklady, mohou chtít vidět přesto můj tento starší účet (doložit zpětně originál výpis)? Mají na to právo dle zákona?
Situace: oznámím že jsem starší účet zrušil a nově mi mají posílat peníze na jiný (opět na moje jméno) a z toho jim vždy doložím kompletní originál výpis (příští měsíc). Potom jediné řešení je platit to od někoho jiného.
3. Pokud odmítnu ukázat výpis, co mi hrozí? Respektive řeknu paní, tady je tento jiný výpis jako doklad o zaplacení. Platba přijata, zde odeslaná.
4. Kdo všechno včetně různých institucí má právo požadovat ukázání výpisu z bankovního účtu?
Obava: nemám jinou výdělečnou činnost, ale nechává si ke mě posílat tu a tam něco přítelkyně.
Navíc tam mám úplně vyčerpán kontokorent (úroky, vedení účtu). Děkuji, Ivan

ODPOVĚĎ:
Zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, na základě kterého je vyplácen příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení, stanoví, že k žádosti o tyto dávky musí být mj. přiloženy:

  • doklady o výši příjmu žadatele a společně s ním posuzovaných osob v rozhodném období,
  • doklad o výši nájemného a o výši pravidelných úhrad za služby bezprostředně spojené s užíváním bytu, popřípadě o výši obdobných nákladů spojených s vlastnickou formou bydlení,
  • doklad o výši úhrady za dodávku elektrické energie a plynu, případně dalších druhů paliv.

Zákon už ale nestanoví, jakou podobu mají tyto doklady mít. V zákoně tedy není uvedena povinnost dokládat výše uvedené skutečnosti originálem výpisu z bankovního účtu. Pokud máte možnost platbu elektřiny a plynu doložit i jiným způsobem, můžete se zkusit domluvit s majitelem bytu, že mu budete platit nájem v hotovosti oproti podpisu příjmového dokladu nebo složenkou. Pokud dohoda s majitelem bytu nebude možná, můžete si samozřejmě zřídit další účet, ze kterého budete tyto platby provádět a dokládat úřadu práce pouze výpisy z tohoto nového účtu. Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje příjem u opakujících se dávek, je období 3 kalendářních měsíců předcházejících aktuálnímu kalendářnímu měsíci. Za toto období po Vás může úřad práce žádat předložení výše uvedených dokladů, za dřívější období už nikoliv.

PROSÍM PUNTÍKY K DOKLAD, DOKLAD, DOKLAD ...

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.