Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem svobodná matka s dítětem. Žiji s otcem své dcery v jedné domácnosti (otec je uveden v rodném listě dítěte), nemáme zde trvalý pobyt (otec dítěte nechce). Nejsme manželé. Hledám si svůj byt, chci se od otce dítěte odstěhovat i s dcerou. Jak vyřešit péči o dceru, na jaké přídavky mám nárok jako svobodná matka.

Na který úřad se mohu obrátit? Momentálně jsem na úřadu práce. Práci hledám. Přítel má v péči ještě syna (17 let) z předchozího vztahu. Děkuji, Veronika

ODPOVĚĎ:
V první řadě máte nárok na výživné pro dceru. Pokud se s otcem dcery nedohodnete na jeho výši, budete muset podat k okresnímu soudu v místě bydliště Vaší dcery návrh (žalobu) na svěření dcery do Vaší péče a na určení výše výživného. Do dvou let věku dítěte (bohužel jste v dotaze vůbec nezmínila kolik má dcera let, což je vcelku podstatná informace) máte nárok také na výživné na sebe jakožto neprovdanou matku a na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem.

Jestliže žijete s otcem Vaší dcery ve společné domácnosti, budou při žádostech o dávky jeho příjmy posuzovány společně s Vašimi, protože otec dítěte patří ze zákona mezi společně posuzované osoby. Aby tomu tak nebylo, musela byste doložit čestné prohlášení, že spolu trvale nežijete a nehradíte společně náklady na své potřeby nebo požádat úřad práce o vyloučení Vašeho partnera z okruhu společně posuzovaných osob. Úřad práce ale není povinen Vaší žádosti vyhovět, záleží na úřednících, jak Vaši situaci posoudí.

Co se týče sociálních dávek, mohla byste mít nárok na přídavek na dítě. Ten je vyplácen ve třech výších podle věku dítěte (500, 610 a 700 Kč měsíčně). Na přídavek na dítě máte nárok tehdy, je-li příjem Vaší domácnosti nižší než 2,4násobek jejího životního minima. Návod na výpočet životního minima domácnosti najdete zde. Rozhodujícím příjmem pro nárok na přídavek na dítě bude příjem za kalendářní rok 2011. Pokud byste byla vlastníkem či nájemníkem bytu nebo domu, ve kterém máte trvalé bydliště, a 30% (v Praze 35%) příjmů Vaší domácnosti by nestačilo k pokrytí nákladů na bydlení, mohla byste si zažádat také o příspěvek na bydlení. Dále by připadaly v úvahu už jen dávky pomoci v hmotné nozi, ale pokud má otec dítěte slušný příjem, pak na tyto dávky zatím nejspíš nedosáhnete. O všechny uvedené dávky můžete zažádat na úřadě práce v místě Vašeho bydliště, konkrétně na tzv. kontaktním místě státní sociální podpory.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.