Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Manželka ukončila rodičovskou dovolenou RD ve 3 letech syna a ihned nastoupila na nemocenskou v důsledku rizikového těhotenství druhého dítěte (je tedy stále zaměstnaná). Z jakého základu se vypočítává nemocenská, když v podstatě naposledy pracovala zhruba před 4 roky, neboť předtím byla také na rizikovém těhotenství?

Bude mít následně nárok na peněžitou podporu v mateřství PPM a jak se bude vypočítávat. Jak to bude s rodičovským příspěvkem? Děkuji, Kamil

ODPOVĚĎ:
Nemocenské se vypočítává z rozhodného období, kterým je 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém byla Vaše manželka uznána dočasně práce neschopnou. Jestliže v tomto období nelze stanovit vyměřovací základ (tj. započitatelný příjem) nebo jsou-li v tomto období pouze tzv. vyloučené dny (například rodičovská dovolená), je rozhodným obdobím první předchozí kalendářní rok, ve kterém Vaše manželka dosáhla započitatelného příjmu. Výše nemocenské se tedy Vaší manželce bude vypočítávat ze stejného vyměřovacího základu jako u prvního dítěte.
Jestliže je Vaše manželka stále zaměstnaná (její pracovní poměr trvá), bude mít nárok nejen na mateřskou, ale i na peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou). U PPM je rozhodné období stejné jako v případě nemocenské. Do rozhodného období se přitom nezapočítávají dny, za které je nemocenské poskytováno a ani výše nemocenského se nezahrnuje do vyměřovacího základu pro výpočet výše peněžité podpory v mateřství PPM. I peněžitá podpora v mateřství PPM tedy bude Vaší manželce vypočtena ze stejného vyměřovacího základu jako u prvního dítěte.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.