Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Sestře zemřel manžel, sestra má 3 děti (8, 6, 6 let). Sestra a děti mají české občanství a žijí v Čechách, manžel byl Ital, který žil a pracoval v Itálii a za sestrou a dětmi dojížděl. Mají děti nárok na sirotčí důchod, popřípadě sestra na vdovský důchod? Kam by se mohla obrátit s touto žádostí.

Na správě sociálního zabezpečení prý byli trochu bezradní vzhledem k otci cizinci). Děkuji, Olga

ODPOVĚĎ:
Nárok na vdovský či sirotčí důchod vzniká tehdy, pokud byl zemřelý příjemcem invalidního či starobního důchodu nebo ke dni smrti splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní či starobní důchod nebo zemřel v důsledku pracovního úrazu.
Vzhledem k tomu, že manžel Vaší sestry žil a pracoval v Itálii, neodváděl sociální (důchodové) pojištění do důchodového systému ČR, a proto mu nemohl v ČR vzniknout nárok na invalidní či starobní důchod. Pokud sestřin manžel dlouhodobě pracoval v Itálii, mohl mu vzniknout nárok na důchod tam. Klíčové tedy bude zjistit, zda manželovi vznikl nárok na důchod v Itálii. Doporučuji Vaší sestře obrátit se přímo na Českou správu sociálního zabezpečení se sídlem v Praze, která by jí měla poskytnout potřebnou součinnost a pomoci zjistit potřebné informace.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.