Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Mám přítelkyni, která v současné době studuje VŠ v prezenčním studiu. Je těhotná, dítě si chce ponechat a na rok (zřejmě) přeruší studium. Jelikož je od střední školy studentkou a nikde dosud nepracovala (nyní na VŠ), bude mít možnost pečovat o dítě - s tím samozřejmě souvisí finance, zaplatit byt, atd.?

A nyní dotaz - bude mít nějakou finanční podporu od státu? Má nárok po narození dítěte na nějaké dávky? Podle Vašeho názoru - je finačně lepší, kdyby se se svým přítelem stali, po narození dítěte, manželé nebo ne? Její přítel studuje také VŠ, ale pobírá od rozvedených rodičů výživné. Pokud by byli manželé, co by to znamenalo pro jejího přítele ? Přijde o výživné nebo se bude nějak měnit (v případě svatby, 3-člená rodina, otec i matka jsou studenti, kromě výživného nemá žádný jiný příjem.) Byla by ve výživném nějaká změna? Děkuji, Dita

ODPOVĚĎ:
Z hlediska nároku na dávky není svatba příliš důležitá - důležité je to, zda bude otec dítěte uveden v jeho rodném listě a kde budou rodiče dítěte bydlet. Jestliže bude přítel uveden jako otec, zvýší se díky němu životní minimum domácnosti, současně ale bude jeho příjem (alimenty) posuzován společně s příjmem matky dítěte. Pokud bude přítelkyně s otcem dítěte bydlet u některého z rodičů, budou spolu s jejich příjmy posuzovány i příjmy rodičů - dosáhnout na dávky tedy bude velmi obtížné. V případě, že by rodiče dítěte navíc uzavřeli manželství, přešla by vyživovací povinnost z rodičů na manžela(manželku), takže by se svatbou o výživné připravili.
Pokud ani jeden z rodičů během studia nepracoval, nebude mít Vaše přítelkyně nárok na mateřskou, ale pouze na čtyřletou variantu rodičovského příspěvku, která je vyplácena ve výši 7.600 Kč do 9. měsíce věku dítěte a dále ve výši 3.800 Kč do čtyř let věku dítěte.
Pokud budou příjmy její domácnosti nižší než 2,4násobek jejího životního minima (návod, jak spočítat životní minimum domácnosti, je k dispozici zde: http://www.mpsv.cz/cs/11852) může si zažádat o přídavek na dítě. V případě, že by některý z rodičů dítěte byl vlastníkem či nájemcem bytu/domu, ve kterém má trvalé bydliště, a 30% příjmů (v Praze 35%) jejich domácnosti nebude stačit k pokrytí nákladů na bydlení, mohou si zažádat o příspěvek na bydlení. Pro nárok na přídavek na dítě je zapotřebí doložit příjmy za uplynulý kalendářní rok, u příspěvku na bydlení stačí doložit příjmy za kalendářní čtvrtletí. Pokud by jejich příjmy stále nedosahovaly ani životního minima domácnosti, mohou si zažádat o některou z dávek pomoci v hmotné nouzi. O všechny výše uvedené dávky je možné požádat na úřadě práce v místě trvalého bydliště.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.