Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Chtěla bych se zeptat, zda-li se na skončení služebního poměru pohlíží na úřadu práce stejně jako na skončení pracovního poměru. Ve všech dokumentech se vždy totiž řeší jen pracovní poměr. Jedná se mi hlavně o to, jestli při skončení služebního poměru dohodou má příslušník taktéž nárok pouze na 45% z průměrné měsíční mzdy, nebo mu náleží 65%.

A další věc je, kdy vzniká nárok na podporu. Jedná se mi o to, jestli je zapotřebí před zažádáním o podporu posledních 6 měsíců nepřetržitě pracovat, protože jsem ve služebním poměru 4 měsíce, před tím jsem byla 4 měsíce na úřadu práce a před touto evidencí na ÚP jsem pracovala 7 měsíců v pracovním poměru, tzn., že za poslední 2 roky mám odpracováno 19 měsíců. Děkuji, Olga

ODPOVĚĎ:
Z hlediska nároku na podporu v nezaměstnanosti je služební poměr posuzován obdobně jako poměr pracovní.
Pro nárok na podporu v nezaměstnanosti musíte být během uplynulých dvou let před evidencí na úřadě práce zaměstnaná po dobu alespoň 12 měsíců. V dotazu blíže neuvádíte, jaký byl vývoj zaměstnanosti po celých 24 měsíců, ale pouze po dobu 15 měsíců; takže zda tuto podmínku splňujete, je třeba abyste si stanovila sama.
V případě ukončení zaměstnání dohodou bez vážného důvodu (což může být blíže prokazatelně nedůvodná žádost o propuštění) Vám bude od počátku podpůrčí doby vyplácena podpora ve výši 45% Vašeho průměrného čistého měsíčního výdělku.
Vzhledem k tomu, že jste před nástupem do současného služebního poměru nevyčerpala celou podpůrčí dobu (délka trvání podpůrčí doby je odvislá od Vašeho věku ke dni podání žádosti o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání - § 43 zákona o zaměstnanosti) a tento služební poměr není kratší než 3 měsíce, budete mít opět nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu.
Podpora v nezaměstnanosti není poskytována po dobu, kdy je uchazeči o zaměstnání vypláceno odstupné, odchodné nebo odbytné.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.