Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
V roce 2007 můj otec (1934) utrpěl zlomeninu kyčelního kloubu. Prodělal operaci a ze zdravotního hlediska byl zdráv. Potíž je, že otec je těžký alkoholik a v místě bydliště má snadný přístup k alkoholu. Po tomto úrazu o sebe přestal pečovat a naprosto ignoroval jakoukoli hygienu.

Musel jsem jej odvézt na chatu a zde o něj trvale pečuji. Jako alkoholika jej nevemou do žádného ústavu. Moje poslední žádosti o pomoc z listopadu 2011 se ztratily a úřednice mi sdělila, že možná v srpnu 2012 rozhodnou, zda otec je ZTP. Bez tohoto průkazu nemohu ani žádat o pomoc v nouzi pro sebe, jelikož nemohu žádat o práci a z hlediska sociálního odboru jsem flink. Rád bych se tímto zeptal, zda jde nějakým způsobem dohnat úředníka k činnosti. Žijeme z 11 tisíc a nemáme ani na jídlo. Nemohu si ani platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Můj důchod bude tedy jen virtuální. Úřad dle mého čeká až otec umře. Já se tak dostávám do neřešitelné situace a nevím jak dál. Děkuji, Igor

ODPOVĚĎ:
Pokud je Váš otec závislý na Vaší péči v oblasti péče o vlastní osobu a soběstačnosti, můžete zkusit zažádat o příspěvek na péči. O tento příspěvek můžete požádat na krajské pobočce úřadu práce v místě bydliště Vašeho otce. Podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách má úřad práce 60 dní na provedení sociálního šetření a vydání rozhodnutí o ne/přiznání příspěvku. Tato doba řízení se přerušuje po dobu, po kterou posudkoví lékaři zpracovávají lékařskou zprávu o zdravotním stavu žadatele, na jejíž zpracování mají maximálně 45 dní.
Situace ohledně žádosti o průkaz ZTP je obdobná. V případě, že máte pochybnosti o termínu, ve kterém bude Vaše žádost o průkaz ZTP vyřízena, můžete podat žádost novou.
Pokud nejste s postupem úřadu práce spokojen, můžete podat písemnou stížnost řediteli daného úřadu práce nebo nadřízenému orgánu, kterým je Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Sociální pojištění musíte platit pouze v případě, že máte příjme z výdělečné činnosti. Pokud si ale nehradíte zdravotní pojištění, vzniká Vám na něm pravděpodobně dluh. Doporučuji Vám tedy zaevidovat se na Úřadě práce, i když nebudete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti. Během evidence na úřadě práce za Vás totiž zdravotní pojištění hradí stát.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.