Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Jakým způsobem se vypočítává nárok na starobní důchod, když je to přechod z invalidního důchodu. Určitá osoba má invalidní důchod od roku 1988 jako následek pracovního úrazu. Od této doby také pobírá odškodnění do průměrného výdělku.

Jedná se mi o to, že jeho valorizovaný průměrný výdělek v současnosti je cca 19.000 Kč, invalidní důchod je 10.000 Kč a zbytek je odškodnění, na které nám dá pojišťovna potvrzení. Chtěla bych vědět, co se zadává do těch přepočítávacích koeficientů na výpočet starobního důchodu. Jestli valirizovaný průměrný výdělek, a nebo jen doplatek (a když jen doplatek, tak jak je zohledněn  pobíraný ID). Dále bych také chtěla vědět, kolik let se započítává jako léta odpracované (jestli jen skutečně odpracované, a nebo až teď do věku 65 let, kdy mu je odškodnění ukončeno?) Děkuji, Milena

ODPOVĚĎ:
Výše starobního důchodu se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměra činí 9% průměrné mzdy v národním hospodářství, což je od roku 2012 částka 2.270,- Kč. Procentní výměra pak činí 1,5% za každý rok pojištění z výpočtového základu. Procentní výměra nemůže být nižší než 770,- Kč. Pro výpočet je zapotřebí znát dobu pojištění a výši výdělku z předchozích let. Započítávají se všechny příjmy, z nichž bylo odvedeno pojistné na sociální zabezpečení, tedy ne z dohod o provedení práce a z dohod o pracovní činnosti s výdělkem nižším než 2.000,- Kč měsíčně. Do příjmů se však započítává i náhrada mzdy po skončení pracovní neschopnosti způsobené pracovním úrazem, a to i přesto, že se z ní pojistné neplatí.
Do odpracované doby se započítávají léta, kdy má člověk příjem z výdělečné činnosti, ze kterého je odváděno sociální pojištění, což invalidní důchod není. Přehled o celkové době pojištění Vám usnadní informativní osobní list důchodového pojištění, ve kterém jsou uvedeny započítané doby důchodového pojištění a příjmy dosažené v rozhodném období. Každý občan má právo na zaslání informativního listu důchodového pojištění od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) jednou za kalendářní rok.
Konkrétní výši starobního důchodu si můžete spočítat s pomocí kalkulaček zveřejněných na internetu - např. přímo na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.