Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Jsem matka samoživitelka a dítě brzy dovrší 3 let, končí mi mateřská. Před nástupem na mateřskou jsem byla zaměstnaná, ale do práce zpět mě nevezmou. Pracovala jsem na směny což není možné. Proto se chci zeptat, zda je pro mě lepší zůstat ještě rok na mateřské, nebo dostat výpověd z důvodu péče o dítě?

Jak na tom budu finančně líp? V případě, že budu na pracovním úřadě co to bude pro mne znamenat? Děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Vaši otázku záleží do jisté míry na tom, jakým způsobem bude Váš pracovní poměr ukončen. V úvahu přichází zejména dvě varianty: výpověď ze strany zaměstnavatele z důvodu nadbytečnosti nebo dohoda o ukončení pracovního poměru, ve které bude jako důvod uvedena osobní péče o dítě do čtyř let věku. V žádném případě ale nepodávejte výpověď Vy sama ani nepodepisujete dohodu bez uvedení důvodu.
V případě výpovědí běží klasická dvouměsíční výpovědní doba, během které byste měla vykonávat pro zaměstnavatele práci a pobírat za ni plat. Po skončení pracovního poměru budete mít nárok na odstupné ve výši minimálně tří měsíčních platů a po vyčerpání odstupného rovněž na podporu v nezaměstnanosti, která bude vypočítána z Vašeho platu dosaženého po návratu z rodičovské dovolené.
V případě dohody skončí pracovní poměr dnem, který si v dohodě sjednáte. V případě, že bude jako důvod uvedena osobní péče o dítě do čtyř let věku, bude Vám náležet podpora z úřadu práce ve standardní výši. Pokud ukončíte pracovní poměr ke ke konci Vaší rodičovské dovolené tak, že do zaměstnání se už vůbec nevrátíte, budete mít nárok pouze na minimální podporu v nezaměstnanosti, která na počátku podpůrčí doby činí přibližně 3.500,- Kč a poté se dále snižuje. Pokud byste se alespoň na několik dní vrátila do práce a teprve poté pracovní poměr ukončila, byla by Vám podpora vypočtena z výše Vašeho platu. Vzhledem k nároku na podporu tedy doporučuji alespoň zpočátku se na úřadě práce zaevidovat. Až podporu vyčerpáte, můžete se sama rozhodnout, zda v evidenci zůstanete či nikoliv. Pokud nebudete chtít v evidenci zůstat, pak postačí, když skutečnost, že nadále pečujete o dítě mladší čtyř let, nahlásíte Vaší zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) v místě Vašeho bydliště.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.