Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Nastoupila jsem do zaměstnání v červenci roku 2011, pracovní smlouva nadále trvá do července 2012. V průběhu práce jsem zjistila, že jsem těhotná a předtím jsem řádně ukončila VOŠ. Mám tedy nárok na peněžitou pomoc v mateřství podle nového zákoníku a na rodičovskou dovolenou v délce trvání 2 roky?

Na mateřskou dovolenou bych měla nastoupit 2. března 2012. Děkuji, Olina

ODPOVĚĎ:
Pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou) je zapotřebí splnit zejména dvě podmínky:
- být během uplynulých dvou let před nástupem na mateřskou nemocensky pojištěná (zaměstnaná) alespoň 270 kalendářních dní a
- být zaměstnaná i v den nástupu na mateřskou dovolenou nebo být v ochranné lhůtě, která činí maximálně 180 kalendářních dní.
Pokud jste studium na VOŠ úspěšně ukončila, bude se Vám do doby pojištění započítávat i doba studia. Protože splníte obě podmínky, nárok na PPM Vám vznikne.
Co se týče dvouleté rodičovské dovolené, máte nejspíše na mysli délku pobírání rodičovského příspěvku. Váš pracovní poměr totiž skončí uplynutím doby určité ještě během mateřské dovolené. Délka pobírání rodičovského příspěvku se odvíjí od jeho výše, která je závislá na výši Vašeho příjmu. Obecně platí, že maximální výše celkové vyplacené částky pro všechny varianty rodičovského příspěvku je 220.000,- Kč a výše měsíční částky rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 70% Vašeho předchozího výdělku. Bez znalosti výše Vašeho příjmu tedy nelze na Vás dotaz ohledně dvouleté varianty rodičovského příspěvku konkrétněji odpovědět.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.