Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Čekám dítě s vdanou milenkou. Poslední 2 týdny už se mnou nekomunikuje a 3 měsíce jsme se už neviděli. Zajímá mě, jestli mám na dítě nárok a jestli se musí dělat DNA testy a kdo je platí. Děkuji za odpověď. Gustav.

ODPOVĚĎ:
Paragraf 776 odst. 1 občanského zákoníku říká, že: Narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne poté, co manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné, anebo poté, co byl manžel matky prohlášen za nezvěstného, má se za to, že otcem je manžel matky. Pokud se tedy Vaší vdané milence narodí dítě, bude do rodného listu dítěte jako otec zapsán jejím manžel.
Abyste mohl být jako otec zapsán do rodného listu dítěte, muselo by dojít k poopření otcovství manžela Vaší milenky. Podle § 777 odst. 1 platí, že: Narodí-li se dítě v době mezi zahájením řízení o rozvodu manželství a třístým dnem po rozvodu manželství, a manžel, popřípadě bývalý manžel matky prohlásí, že není otcem dítěte, zatímco jiný muž prohlásí, že je otcem dítěte, má se za to, že otcem je tento muž, připojí-li se matka k oběma prohlášením. Aby nastala tato situace, musely by být splněny dvě podmínky: před narozením dítěte by muselo být zahájeno řízení o rozvodu manželství a manžel Vaší milenky by musel prohlásit, že není otcem dítěte. Pokud tyto podmínky nebudou splněny (nebude zahájeno rozvodové řízení), musela by návrh na popření otcovství nejpozději do šesti měsíců od narození dítěte podat Vaše milenka nebo její manžel - ten by mohl své otcovství popřít nejpozději do šesti let od narození dítěte. Vy sám bohužel otcovství milenčina manžela popřít nemůžete.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.