Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Manžel má z mimomanželského vztahu dítě. Bez určení otcovství se nechal zapsat do rodného listu. Pokud by si nyní nechal udělat genetické testy a zjistil by, že dítě není jeho, může se nechat vymazat z rodného listu dítěte?

ODPOVĚĎ:
Paragraf 790 odst. 1 občanského zákoníku říká, že: Muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, může otcovství k dítěti popřít, jen je-li vyloučeno, že by mohl být otcem dítěte. Může tak učinit do šesti měsíců ode dne, kdy bylo takto otcovství určeno; dojde-li k určení otcovství před narozením dítěte, neskončí lhůta dříve než šest měsíců po jeho narození. Matka dítěte pak může otcovství popřít ve stejné lhůtě. Pokud tedy od souhlasného prohlášení o otcovství ještě neuplynulo šest měsíců, může Váš manžel podat k okresnímu soudu v místě bydliště dítěte návrh (žalobu) na popření otcovství. Vzory takového návrhu najde k dispozici na internetu nebo mu s jeho sepsáním mohou pomoci například pracovníci občanských poraden či oblastních charit, které zpravidla nabízí bezplatné právní poradenství.
Jestliže už šestiměsíční popěrná lhůta uplynula, určitou naději dávají ještě § 792 a 793 občanského zákoník, které říkají: Je-li návrh na popření otcovství podán po uplynutí popěrné lhůty, může soud rozhodnout, že zmeškání lhůty promíjí, pokud to vyžadují zájem dítěte a veřejný pořádek. Vyžaduje-li to zřejmý zájem dítěte a mají-li být naplněna ustanovení zaručující základní lidská práva, může soud i bez návrhu zahájit řízení o popření otcovství, bylo-li otcovství určeno souhlasným prohlášením rodičů, ale otec dítěte takto určený nemůže být jeho otcem. Po uplynutí popěrné lhůty už ale může návrh na popření otcovství podat jen státní zástupce. V tomto případě doporučuji Vašemu manželovi obrátit se na okresní státní zastupitelství v místě bydliště dítěte.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.