Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Je mi 31 let, v rodném listě mám zapsaného nebiologického otce, což jsem se dozvěděl poměrně pozdě, protože jako dítě jsem svůj rodný list nikdy neviděl. Vzal jsem si ho od matky před pár lety. Za otce z rodného listu byla matka vdaná v době mého narození. Tohoto člověka jsem nikdy neviděl, ani na mě neplatil alimenty, ty platil biologický otec, se kterým jsem se vídal.

Teď tedy dotaz. Jak mohu vyměnit v rodném listě svého otce, tak aby bylo vše oficiální a já byl z pohledu práva považován za jeho pravého syna? Biologický otec souhlasí s tím, že by se mi tam nechal zapsat a i by třeba podstoupil nějaký DNA test. Prosím o popsání postupu a různých možností. Z internetu moc moudrý nejsem, protože jsou prý v zákonech různá omezení na věk dítěte atd. , ale možná to jde i jen přes matriku. Tak tedy prosím o radu. Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Pokud byste v rodném listě neměl uvedeného žádného otce, byl by postup poměrně jednoduchý - stačilo by, aby Váš biologický otec podal k soudu návrh na určení otcovství (pro určení otcovství žádné lhůty stanoveny nejsou) a po schválení soudu by mohl být zapsán jako otec do Vašeho rodného listu.
Jestliže je v rodném listě uveden jako Váš otec (bývalý) manžel Vaší matky, připadalo by v úvahu popření otcovství nebo osvojení. Pro popření otcovství jsou ale zákonem stanovené lhůty - matka může popřít otcovství svého manžela do šesti měsíců od narození dítěte, manžel matky dítěte pak může otcovství popřít nejpozději do šesti let věku dítěte. Popěrné lhůty už tedy ve Vašem případě uplynuly. Určitou naději sice dává § 792 občanského zákoníku, který říká, že: Je-li návrh na popření otcovství podán po uplynutí popěrné lhůty, může soud rozhodnout, že zmeškání lhůty promíjí, pokud to vyžadují zájem dítěte a veřejný pořádek. Jedná se ale o poměrně komplikovaný proces s nejistým výsledkem. Návrh na popření otcovství navíc může podat jen Vaše matka nebo její (bývalý) manžel uvedený v rodném listě jako Váš otec. Váš biologický otec tuto možnost bohužel nemá.
Druhou možností je osvojení - osvojit totiž lze i zletilého člověka. Pokud tedy chcete mít v rodném listě uvedeného Vašeho biologického otce a on s tím souhlasí, je zapotřebí, aby Váš biologický otec podal k okresnímu soudu v místě Vašeho bydliště návrh na Vaše osvojení. Vzory takového návrhu najde k dispozici na internetu nebo mu s jeho sepsáním mohou pomoci například pracovníci občanských poraden, které nabízejí bezplatné právní poradenství ve větších městech. K návrhu na osvojení je zapotřebí připojit i Váš souhlas, jinak soud návrh odmítne. Po podání návrhu soud rozhodne o tom, zda bude požadovat souhlas s osvojením také od Vašich rodičů. Pokud soud návrhu na osvojení vyhoví, bude moci biologický otec být zapsán do rodného listu jako Váš otec.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.