Počet stránek ve webu: 42.859

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V případě, že by rozhodnutí o rozvodu manželství nabylo právní moci před narozením dítěte a bylo by možné určit otcovství dle § 777 - mohli bychom (dohoda tří stran - prohlášení bývalého manžela/popření otcovství + prohlášení mne, biologického otce o otcovství + souhlas matky) projít soudním řízením za účelem určení otcovství (a možnosti příjmení dítěte po mne - biologickém otci) JEŠTĚ PŘED NAROZENÍM DÍTĚTE? Děkuji, Bořivoj

ODPOVĚĎ:
Nový občanský zákoník tuto situaci řeší v § 777. Narodí-li se dítě v době mezi zahájením řízení o rozvodu manželství a třístým dnem po rozvodu manželství, a manžel, popřípadě bývalý manžel matky prohlásí, že není otcem dítěte, zatímco jiný muž prohlásí, že je otcem dítěte, má se za to, že otcem je tento muž, připojí-li se matka k oběma prohlášením. Prohlášení manžela matky dítěte, popřípadě jejího bývalého manžela, muže, který tvrdí, že je otcem dítěte, a matky dítěte se činí v řízení před soudem, zahájeném na návrh některého z nich; návrh lze podat nejpozději do uplynutí jednoho roku od narození dítěte. K určení otcovství k dítěti podle odstavců 1 a 2 nemůže dojít dříve, dokud nenabude právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství. Z tohoto vyplývá, že nejprve se musíte rozvést a rozsudek musí nabýt právní moci (což urychlíte tím, že se na místě vzdáte práva na odvolání), pak teprve je možno podat návrh na popření otcovství manžela matky. Návrh může matka, manžel, kterému jinak svědčí domněnka otcovství dle § 776 občanského zákoníku a také muž, který o sobě tvrdí, že je otcem. V návrhu je již nutno mít souhlasné prohlášení všech tří o tom, kdo je otcem dítěte. Z formulace "narodí-li se dítě… " je zřejmé, že tento návrh na popření / určení otcovství se podává až po narození dítěte.
Související právní předpis:
Zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.

Notice: Undefined index: cs-CZ in /www/doc/www.bezplatnapravniporadna.cz/www/components/com_comment/helpers/utils.php on line 252

Notice: Trying to get property of non-object in /www/doc/www.bezplatnapravniporadna.cz/www/components/com_comment/helpers/utils.php on line 252