Počet stránek ve webu: 40.654

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Zajímalo by mne, zda ten, kdo o sobě tvrdí (viz citace níže), že je otec dítěte, může podat žalobu na určení otcovství, pokud se dítě narodilo např. měsíc po svatbě provdanému páru a otcem je tedy již automaticky určen manžel. Jinými slovy - je možné, aby si kdokoliv mohl u soudu dělat nároky na manželům narozené dítě?
CITACE Z VAŠEHO WEBU:
c) Třetí domněnka hovoří o tom, že: „Narodí-li se dítě ženě, která není provdána a nedošlo k určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů, může otcovství určit soud.“ Podat žalobu na určení otcovství může dítě, matka i muž, který o sobě tvrdí, že je otcem.


ODPOVĚĎ:
Bylo-li určeno otcovství souhlasným prohlášením rodičů (nebo narodilo-li se dítě za trvání manželství) jedná se o tzv. nevyvratitelnou domněnku otcovství a jediným, kdo by otcovství mohl popřít by byl onen určený otec (příp. nejvyšší státní zástupce, pokud by popření bylo v zájmu dítěte a byly splněny další podmínky, např. uplynutí lhůty, kdy popřít otcovství může určený otec).