Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

S manželem nejsme rozvedeni a čekám dítě se svým novým partnerem. Rozvod před narozením dítěte již nestihneme. Zajímalo by mne, zda opravdu neexistuje jiná možnost, než je po rozvodu soudní proces o popření otcovství.

Třeba dohoda mezi všemi zúčastněnými stranami – jsme všichni bez problémů v kontaktu, víme o co jde, všichni se shodneme, jak to má být – v takovém případě mi připadá další soud úplně absurdní. Nebo pokud by případně byla možnost nějaké žaloby – třeba mého manžela pro moji „něvěru“, nebo zřeknutí se manžela dítěte, která by umožnila řešit jméno dítěte v matrice a uvedení jeho pravého biologického otce ještě před jeho narozením. Děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
Podle § 777 nového občanského zákoníku platí, že narodí-li se dítě v době mezi zahájením řízení o rozvodu manželství a třístým dnem po rozvodu manželství, a (bývalý) manžel matky prohlásí, že není otcem dítěte, zatímco jiný muž prohlásí, že je otcem dítěte, má se za to, že otcem je tento muž, připojí-li se matka dítěte k oběma prohlášením. Tato prohlášení se činí v řízení před soudem, které může být zahájeno na návrh některého z Vás (Vás, Vašeho manžela nebo otce dítěte). Návrh na zahájení tohoto řízení je nutné podat nejpozději do jednoho roku od narození dítěte. Dále platí, že k určení otcovství tímto způsobem nemůže dojít dříve, dokud nenabude právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství.

Uvést skutečného biologického otce do rodného listu dítěte před jeho narozením tedy moci nebudete a soudnímu řízení se tedy tak jako tak nevyhnete.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.