Počet stránek ve webu: 43.068

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Potřebovala bych poradit v rámci rodinného práva. S přítelem (nejsme svoji) čekáme miminko. Žijeme zde v ČR, ale přítel je původem Portugalec a tomu odpovídá i jeho jméno - má 2 křestní jména a 5 příjmení! Chtěla bych, aby se miminko po narození jmenovalo po něm. Myslela jsem, že stačí převzít poslední z jeho příjmení. Ale nyní, podle informací které nacházím to vypadá, že by muselo převzít všech 5 příjmení!

To skutečně nechci našemu dítěti udělat. Vím, jaké to tady bylo těžké když si přítel snažil zařídit jakýkoliv doklad zde v ČR- pojištění, banku, smlouvy apod. Nemáme zde v ČR systém, který by 5 příjmení akceptoval. Je způsob, jak na matrice nechat zapsat jen to poslední z jeho příjmení a nikoliv všech 5? Co proto můžeme udělat a jak postupovat? Předem moc děkuji za odpověď, Iveta.

 

ODPOVĚĎ:
Podle § 70 odst. 1 písm. d) zákona o matrikách, jménu a příjmení může osoba užívat více příjmení například tehdy, jde-li o příjmení dítěte po jeho rodičích, kteří jsou oprávněni užívat více příjmení. Podle § 70a téhož zákona dále platí, že: Matriční úřad na základě prohlášení občana, který je současně státním občanem jiného členského státu Evropské unie, uvede v matriční knize jméno, popřípadě jména, nebo příjmení občana v podobě, kterou mu umožňuje užívat právo a tradice tohoto jiného členského státu Evropské unie, prokáže-li občan jeho užívání matričním dokladem, popřípadě jinou veřejnou listinou tohoto jiného členského státu Evropské unie. Tímto způsobem by tedy Vaše dítě mohlo užívat více příjmení.
Pokud si však více příjmení pro své dítě nepřejete, § 19 zákona o matrikách říká, že: Dítěti, jehož rodiče neuzavřeli manželství a mají různá příjmení, se zapíše příjmení podle dohody rodičů při určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů, nebo podle pravomocného rozsudku soudu o určení otcovství. Dohodou je možné určit příjmení, které v době, kdy k dohodě došlo, má jeden z rodičů nebo dítě. Podle § 70 odst. 2 téhož zákona dále platí, že: Fyzická osoba, jejíž příjmení jsou zapsána v knize narození nebo v knize manželství, může před kterýmkoli matričním úřadem prohlásit, že bude užívat pouze jedno, popřípadě dvě příjmení. Takové prohlášení by mělo být možné učinit i za nezletilé dítě - doporučuji tedy obrátit se s tímto požadavkem na matriční úřad v místě Vašeho bydliště.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.