Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Koncem listopadu 2022 jsem uzavřel manželství s Brazilkou v Dánsku a dlouhodobě žijeme v Irsku. Žádost budeme podávat na ambasádě v Dublinu.   Manželka si obstarala rodný list s apostilou během Nového roku a aktuálně se z Brazílie vrátila i s rodným listem. Rádi bychom podali žádost o zápis manželství, avšak nám není zřejmé jak postupovat s příjmeními (poznámka: příjmení nejsou uvedeno na Dánském oddacím listu) zejména s příjmeními budoucích dětí.

Moje příjmení je “Janeček”. Příjmení mojí ženy za svobodna bylo „Costa Barbosa“. Po svatbě je mé příjmení stále „Janeček“. Zamýšlené příjmení mojí ženy „Costa Barbosa Janeček”. (Doklad s tímto jménem zatím nemá k dispozici, ale bude vydán Brazílií v procesu registrace našeho manžesltví, což může trvat poměrně dlouho). Zamýšlené příjmení našich dětí ideálně “Costa Barbosa Janeček“. Jsou tyto příjmení možná zapsat v tomto tvaru? Jaké máme dle zákona možnosti? Jak máme v dané věci dále pokračovat, vzhledem k neprodlené ohlašovací povinnosti zápisu manželství? Jaká je skutečná lhůta na podání dle zákona? S pozdravem Zdeněk.

 

ODPOVĚĎ:
Paragraf 660 občanského zákoníku říká, že: Snoubenci při sňatečném obřadu prohlásí, že
a) příjmení jednoho z nich bude jejich příjmením společným, nebo
b) si oba svá příjmení ponechají, nebo
c) příjmení jednoho z nich bude jejich příjmením společným, a ten, jehož příjmení nemá být příjmením společným, bude ke společnému příjmení na druhém místě připojovat své dosavadní příjmení.
Vaše manželka tedy zamýšlí příjmení podle varianty c) - v takovém případě je ale první v pořadí společné příjmení a teprve k němu se připojuje dosavadní příjmení. Podle zákona o matrikách, jménu a příjmení je tedy možná varianta příjmení Vaší manželky pouze "Janeček  Costa Barbosa ", nikoliv "Costa Barbosa Janeček". Doporučuji tedy, aby v dokladu totožnosti, který bude Vaší manželce v Brazílii vydán, bylo její příjemní uvedeno ve tvaru "Janeček  Costa Barbosa", aby následně nedošlo k problému při zápisu příjmení do zvláštní matriky v Brně. K zápisu do zvláštní matriky je zapotřebí doložit: cizozemský matriční doklad (dánský oddací list), Váš doklad o státním občanství ČR, rodné listy obou snoubenců a dohodu o příjemní po uzavření manželství, k zápisu do zvláštní matriky zákon nestanovuje žádnou konkrétní lhůtu.
Co se týče příjmení, vaše budoucí děti budou nést vaše společné příjmení. Protože Vaším společným příjmením je Janeček (ke kterému Vaše manželka pouze připojuje své dosavadní příjmení Costa Barbosa), budou i vaše děti mít společné příjmení Janeček. I v případě, že by si každý z vás ponechal své dosavadní příjmení, byste museli uzavřít dohodu, jaké příjmení ponesou vaše společné děti. Vaše děti by tak mohly mít buď příjmení Janeček nebo příjmení Costa Barbosa, nikoliv Costa Barbosa Janeček nebo Janeček Costa Barbosa.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.