Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem vdova a chci prodat svůj podíl i podíl mých nezletilých dětí v rodinném domě. Soudem byli schváleni kolizní opatrovníci k zastupování dětí při uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva ještě musí projít schválení soudem. Dětem bude náležet z prodeje podílu na bytu 408.333 Kč každému.

Potřebovala bych vědět, jestli jsem povinna dětem předem založit každému vlastní účet nebo zdali můžu jmění dětí spravovat já jako matka na svém účtu až do jejich zletilosti. Nebo jestli mi soud přímo může určit jak s penězi naložit. Děkuji, Pavlína

ODPOVĚĎ:
V daném případě není vysloveně nutné, aby za účelem vyplacení kupní ceny náležející nezletilým byl založen účet, nicméně nakládání s jejich financemi by mělo být transparentní. Soud Vás může kdykoliv vyzvat k doložení, jak s financemi dětí nakládáte a rovněž dětem budete v okamžiku jejich zletilosti skládat účet ze správy jejich jmění. Proto bych z důvodu opatrnosti doporučovala, abyste dětem účet založila. Soud by Vám tuto povinnost uložil pouze v případě, že by na tom trval kolizní opatrovník a pokud by bylo důvodné podezření, že byste dětem mohla peníze zpronevěřit - např. hrozící exekuce či insolvence.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.