Počet stránek ve webu: 43.319

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

6. měsíc těhotenství, otec dítěte mne opustil, chci pro dítě své příjmení, možné situace:
a) může už před porodem otec dítěte nějak zablokovat mé příjmení, když ho neuvedu jako otce do rodného listu?

b) po porodu, až budu mít v ruce rodný list svého dítěte s příjmením po mě, chci podat žalobu na určení otcovství - nebráním mu v setkávání (styku) s dítětem, ovšem s minimální interakcí se mnou. Bude se tam řešit i to příjmení, které on napadne? A hrozí, že by jej soud zpětně znovu změnil po něm? K jakému místně příslušnému soudu žalobu podávám?
c) muž se doví o porodu a příjmení a podá žalobu dříve než já - co je výhodnější pro mne stran ponechání příjmení?
d) doporučili byste mi případně nějakou levnou právní poradnu, kde bych si mohla najít advokáta přes rodinné právo, který by mi s žalobou pomohl a zastupoval mne u soudu?
e) jaká je praxe případu? Kdy už bude mít dítě příjmení po mě v rodném listu, nehrozí mi, že dítěti příjmení soud v řízení o otcovství a mužově napadení mého konání změní?
f) je můj postup v souladu s právem? Děkuji, Svatava

ODPOVĚĎ:
Podle § 19, odst. 5 zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení platí, že "není-li otec dítěte znám, zapíše se do knihy narození příjmení matky, které má v době narození dítěte". Pokud tedy neuvedete otce dítěte do rodného listu, bude mít dítě příjmení po Vás automaticky. Následně můžete podat žalobu na určení otcovství - žalobu je zapotřebí podat k okresnímu soudu v místě bydliště domnělého otce. Vzory takovéto žaloby jsou na internetu, ale i na našem webu:
http://bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vzory-zdarma.html
Přesto doporučuji využít služeb advokáta se specializací na rodinné právo, v místě Vašeho bydliště ho můžete najít přes vyhledavač České advokátní komory zde: http://www.advokatikomora.cz
S řízením o určení otcovství je ze zákona spojeno i řízení o úpravě výkonu rodičovské zodpovědnosti - soud tedy bude rozhodovat také o tom, komu bude dítě svěřeno do výchový, a který z rodičů bude platit výživné (alimenty) a v jaké výši. Příjemním dítěte se v rámci tohoto řízení soud zabývat nebude.

Ke změně příjmení dítěte je v § 76, odst. 2 zákona o matrikách uvedeno následující: "K žádosti o povolení změny jména nebo příjmení nezletilého dítěte musí být dále přiložen písemný souhlas druhého rodiče nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas". Pokud by tedy otec dítěte chtěl následně změnit jeho příjmení bez Vašeho souhlasu, musel by se obrátit na okresní soud v místě bydliště dítěte.
Soud změnu příjmení nepovolí, pokud by to bylo v rozporu s potřebami a zájmy dítěte, naopak změnu příjmení povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé nebo směšné nebo je-li pro změnu příjmení vážný důvod. Pokud nemáte hanlivé či směšné příjmení, pak je velmi nepravděpodobné, že by soud o změně příjmení rozhodl, protože vážný důvod ke změně příjmení pravděpodobne neshledá.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.