Počet stránek ve webu: 40.811

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dlouho před uzavřením manželství jsem získal členství v bytovém družstvu a stal se tím nájemníkem družstevního bytu. Po uzavření manželství získala moje manželka právo v bytě bydlet, nicméně členem družstva jsem byl stále pouze já. Po čase (již v manželství) jsem se rozhodl převést byt do osobního vlastnictví (měl nulovou anuitu, takže nešlo o odkup, pouze o převod).

Smlouvu o převodu připravili v družstvu a zároveň mne ujistili, že manželka není členem družstva, tudíž bude byt převeden pouze na mne. Bohužel se tak nestalo a byt byl 10.6.2016 (s právními účinky k 19.5.2016) vložen do katastru jako SJM. Požádal jsem družstvo, aby chybu napravilo, ale přestali se mnou komunikovat. Jde to nějak napravit a manželku za zápisu vyjmout? Pro úplnost doplňuji, že veškeré náklady spojené s bytem jsem vždy hradil výlučně z vlastních prostředků a manželka v bytě ani nikdy nebydlela. Děkuji, Milan.

ODPOVĚĎ:
Pokud jste byl členem družstva před uzavřením manželství, manželce sňatkem členství nezvniklo. Stejně tak převedený byt není součástí SJM. K napravení stavu v katastru by mělo postačovat podat na katastrální úřad na předepsaném formuláři návrh na zápis vkladu vlastnického práva k bytu na základě souhlasného prohlášení manželů s úředně ověřenými podpisy, že uvedená nemovitost není součástí SJM.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem