Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dlouho před uzavřením manželství jsem získal členství v bytovém družstvu a stal se tím nájemníkem družstevního bytu. Po uzavření manželství získala moje manželka právo v bytě bydlet, nicméně členem družstva jsem byl stále pouze já. Po čase (již v manželství) jsem se rozhodl převést byt do osobního vlastnictví (měl nulovou anuitu, takže nešlo o odkup, pouze o převod).

Smlouvu o převodu připravili v družstvu a zároveň mne ujistili, že manželka není členem družstva, tudíž bude byt převeden pouze na mne. Bohužel se tak nestalo a byt byl 10.6.2016 (s právními účinky k 19.5.2016) vložen do katastru jako SJM. Požádal jsem družstvo, aby chybu napravilo, ale přestali se mnou komunikovat. Jde to nějak napravit a manželku za zápisu vyjmout? Pro úplnost doplňuji, že veškeré náklady spojené s bytem jsem vždy hradil výlučně z vlastních prostředků a manželka v bytě ani nikdy nebydlela. Děkuji, Milan.

ODPOVĚĎ:
Pokud jste byl členem družstva před uzavřením manželství, manželce sňatkem členství nezvniklo. Stejně tak převedený byt není součástí SJM. K napravení stavu v katastru by mělo postačovat podat na katastrální úřad na předepsaném formuláři návrh na zápis vkladu vlastnického práva k bytu na základě souhlasného prohlášení manželů s úředně ověřenými podpisy, že uvedená nemovitost není součástí SJM.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.