Počet stránek ve webu: 43.247

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2006 jsem ještě jako svobodná získala členský podíl v bytovém družstvu. V roce 2010 jsem se vdala, členský podíl tedy není součástí SJM. Ráda bych tento členský podíl do SJM zahrnula, případně polovinu podílu převedla na manžela. Jak toto uskutečnit?

Stačí bytovému družstvu oznámit převod poloviny členského podílu + právo nájmu na mě a manžela s tím, že by nám poté byla vystavena nájemní smlouva na nás oba jako manžele? V současné době je nájemní smlouva vedena pouze na mě. Děkuji, Pavlína

ODPOVĚĎ:
Můžete tak učinit darovací smlouvou, případně pokud chcete podíl převést za úplatu, tak formou kupní smlouvy. Podle nové právní úpravy převodem družstevního podílu, s nímž byl spojen nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, dochází k převodu nájmu družstevního bytu, anebo převodu práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu včetně všech práv a povinností s tím spojených, a to včetně všech dluhů převodce vůči bytovému družstvu a dluhů bytového družstva vůči převodci, které souvisejí s užíváním družstevního bytu převodcem, anebo s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu za podmínek určených stanovami. Znamená to tedy, že pakliže převedete svůj podíl nebo jeho část, manželovi tak automaticky vzniká právo nájmu.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.