Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem zaměstnán ve vedlejším pracovním poměru na dohodu o pracovní činnosti, uzavřené písemně na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 15 dní pro obě strany. Součástí smlouvy je odměna za hodinu práce. Nyní zaměstnavatel tento hodinový tarif snížil. Předloženou dohodu o změně podmínek DPČ jsem neakceptoval, ale byl jsem upozorněn, že od nového měsíce budu placen podle nového tarifu. Dotaz zní : Může zaměstnavatel jednostranně změnit parametry uzavřené smlouvy? Podle mého názoru má možnost využít výpovědní lhůty a smlouvu vypovědět, ale do doby ukončení pracovního poměru musím být placen podle původní smlouvy. Děkuji, Emil

ODPOVĚĎ:
Smlouva je dvoustranný právní úkon a její obsah nemůže být měněn jednou stranou bez souhlasu druhé strany. Správně uvádíte, že smlouva měla být vypovězena a do jejího ukončení má být odměna vyplácena ve výši uvedené ve smlouvě.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Následky odmítnutí dohody o snížení tarifní mzdy navržené zaměstnavatelem zaměstnanci - co se bude dít?