Počet stránek ve webu: 40.287

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

16.4.2018 mi končí 3 letá rodičovská dovolená RD. Před rodičovskou dovolenou RD jsem pracovala přes 13 let v obchodním řetězci na pracovní smlouvu PS na dobu neurčitou. Ústně jsem byla informována nadřízenou, že moje pracovní pozice byla zrušena a nabídli mi nižší pozici, za nižší mzdu, s čímž jsem nesouhlasila.

V reakci na tuto informaci, jsem si našla pracovní místo v odlišném oboru, aby nedošlo ke střetu zájmu. Chtěla bych poradit jak dále postupovat, abych nepřišla o možné odstupné, na které mám dle mého názoru nárok, protože pracovní pozici mi zrušila firma z organizačních důvodů. Firma po mne chce, abych ukončila pracovní poměr dohodou, pokud nesouhlasím s nabídnutou pozicí. Chtěla bych poradit jak postupovat:
- Mohu mít nárok na odstupné, když pracuji na HPP v jiné instituci, kde jsem ještě ve zkušební době.
- Dá se řešit tento problém odstupným nebo spíše odchodným
- Pokud mi budou chtít dát překážku z minulé práce, musím být doma, nebo mohu navštěvovat novou práci (v minulých případech dávali 3 měssíc překážka ze strany zaměstnavatele + 3 měíce odstupné). Děkuji, Romana

ODPOVĚĎ:
Pokud byla Vaše pracovní pozice zrušena, ale bylo Vám nabídnuto místo, které odpovídá druhu práce sjednanému ve Vaší pracovní smlouvě, nárok na odstupné nevznikne.
Pokud nově nabízená pozice neodpovídá Vaší pracovní smlouvě a zaměstnavatel již nemá takové místo, stáváte se tzv. nadbytečnou. V takovém případě nárok na odstupné vznikne i v případě, že pracpovní poměr bude ukončen dohodu. V dohodě ale musí být specifikován důvod ukončení jako nadbytečnost.
Práce u jiného zaměstnavatele na situaci vliv mít nebude, každý pracovní poměr se posuzuje zvlášť.
V případě, že se uplatní překážky na straně zaměstnavatele, doma být nemusíte, můžete pracovat. Jen musíte dát pozor, aby nedošlo ke střetu zájmů, nebo v případě, že budete vykonávat činnost shodnou s činností zaměstnavatele, získat jeho souhlas.


> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Nárok na odstupné po návratu z mateřské dovolené při zániku pracovní pozice a nabídce hůře placené práce od zaměstnavatele
  • Překážka na straně zaměstnavatele a nemožnost práce zaměstnance - může v tuto dobu pracovat u jiného zaměstnavatele?
  • Může zaměstnanec pracovat u jiného zaměstnavatele v době, kdy nechodí do práce pro překážku na straně zaměstnavatele?