Počet stránek ve webu: 40.496

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci ukončení vedlejšího pracovního poměru, které není ve stejném pracovním oboru? Mění na této situaci něco současná koronavirová krize?

ODPOVĚĎ:
Pro souběžné pracovní poměry platí jediné pravidlo, a to podle § 304 odst. 1 zákoníku práce - Zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.
Pokud se nejedná o shodný předmět činnosti a výkonu činnosti nebrání nějaký zvláštní právní předpis, nemůže zaměstnavatel nic zakázat bez ohledu na koronavirovou krizi.