Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem na 3leté rodičovské dovolené, která mi končí v 6/2014. Nemám školku, nemohu 06/2014 řádně nastoupit do zaměstnání. Požádala jsem svého zaměstnavatele o neplacené volno - souhlasil. Pak jsem zjistila, že jsem opět těhotná. Lékařem doporučena dočasná pracovní neschopnost DPN - neschopenka.

Jak správně postupovat? Je nutné (jak) zaměstnavatele požádat o předčasné ukončení neplaceného volna? Nebo zda tím, že nastoupím na neschopenku se automaticky neplacené volno ruší? Z jakého příjmu se bude vypočítávat výše nemocenského pojištění - z příjmu, který jsem pobírala před nástupem na první mateřskou dovolenou, nebo z rodičovského příspěvku, který jsem pobírala poté do 3 let věku dítěte? Vyplácí se nemocenské pojištění v případě nástupu na neschopenku ještě v době rodičovské dovolené? A jak je to v případě nástupu na neschopenku v den, který následuje po dni, ve kterém rodičovská dovolená skončila? Prosím o brzkou odpověď. Děkuji, Eleonora

ODPOVĚĎ:
Pokud máte se zaměstnavatelem dohodnuto neplacené volno po určitou dobu a budete v této době v pracovní neschopnosti, neuniká Vám žádný příjem z výdělečné činnosti, a tudíž Vám ani nenáleží náhrada mzdy a následně nemocenská.
Neplacené volno se ruší buď uplynutím doby, na které bylo sjednáno, nebo novou dohodou zaměstnance se zaměstnavatelem. Musíte tedy zaměstnavatele požádat o zrušení neplaceného volna. Je však zcela na jeho vůli, zda Vaší žádosti vyhoví či nikoliv. Pokud by totiž vyhověl a Vy jste nastoupila na nemocenskou, musel by Vám jako zaměstnanci prvních 14 dní pracovní neschopnosti platit náhradu mzdy on a až poté by Vám náležela nemocenská proplácená ČSSZ. Pro zaměstnavatele je to tedy ekonomicky nevýhodné a zřejmě nebude souhlasit. Ve zrušení neplaceného volna mohou zaměstnavateli bránit i jiné důvody, např. po dobu Vašeho neplaceného volna zaměstnal jinou osobu apod. Odmítnutí vyhovění Vaší žádosti však zaměstnavatel odůvodňovat nemusí.
V době rodičovské dovolené Vám v případě pracovní neschopnosti nemocenská nenáleží, neboť Vám také neuniká žádný příjem z výdělečné činnosti.
Pokud by došlo ke zrušení neplaceného volna a Vy jste měla nárok na proplácení nemocenské, resp. předtím ještě náhrady mzdy od zaměstnavatele, její výše se nebude počítat z rodičovského příspěvku, ale z příjmu ze zaměstnání, ve kterém jste pracovala před nástupem na mateřskou dovolenou.