Počet stránek ve webu: 40.811

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Od potencionálního zaměstnavatele jsem obdržela návrh smlouvy k pozici Technik kvality. Je v něm obsažen tento bod: "Zaměstnanec a zaměstnavatel se dohodli, že zaměstnavatel může od zaměstnance požadovat výkon práce přesčas nad 150 hodin ročně a nad 8 hodin týdně a zaměstnanec tímto s výkonem práce přesčas nad uvedený rozsah souhlasí."

Je tento bod vůbec platný? Není to tak, že smlouvou lze prodloužit těch 150 hodin ročně, na max. 416 hod. (52 x 8), ale už NE těch 8 hodin/týden? A kdybych souhlasila s těmi nad 150 hodinami, co z toho pro mě vyplývá? Je možné, aby mi zaměstnavatel nařídil v týdnu např. 12 hodin přesčas, pokud bude průměr přesčasů za vyrovnávací období 8 hodin a méně/týden? Děkuji Vám předem za odpověď. S pozdravem Albína.

 

ODPOVĚĎ:
Celkový rozsah přesčasové práce, tedy nařízené a dohodnuté (s výjimkou práce přesčas, za kterou zaměstnanec čerpal náhradní volno), nesmí přesáhnout v průměru 8 hodin za týden v rámci vyrovnávacího období v délce nejvýše 26 po sobě jdoucích kalendářních týdnů (přibližně 6 měsíců). Kolektivní smlouva může toto vyrovnávací období prodloužit až na 52 týdnů po sobě jdoucích. To ovšem neznamená, že by kolektivní smlouva mohla ovlivnit celkový rozsah práce přesčas - může pouze prodloužit období, ve kterém se práce přesčas musí vyrovnat na průměr nejvýše 8 hodin. Jinými slovy, maximální počet hodin práce přesčas za rok je u všech zaměstnavatelů shodný, cca 416 hodin.
Zákoník práce tedy pracuje s průměrem za vyrovnávací období. Podle mého názoru tedy je možné nařídit jeden týden práci přesčas 12 hodin, pokud se hodiny v dalších týdnech vyrovnají.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem