Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pracuji v MŠ, kde mám na 1 pracovní úvazek 2 pracovní smlouvy -1/3 jako uklízečka a 2/3 výdej stravy. Paní ředitelka chce, abychom k výkazu docházky připojovali jako přílohu rozpis, kde by bylo uvedeno střídání pracovních profesí po 2 hodinách. Takto vyhotovená příloha prý musí být připojena podle zákona.

Toto by ale neodpovídalo skutečnosti, protože úklidem se mohu zabývat jen ráno asi 1,5 hodiny a ještě půl hodiny na chystání lehátek. Pak se zabývám pracemi kolem výdeje stravy a pracemi s tím spojené. Také do září 2019 jsem byla placena ze 2/3 v nižší platové třídě, což odpovídalo práci uklízečky, i když touto prací se mohu zabývat (jak už jsem psala) jen asi 2 hodiny denně. 1/3 byla mzda za výdej stravy - což není - jak se zmínila skutečnost. Teď už máme obě profese ve stejné platové třídě. Jsem povinna přikládat nepravdivou přílohu k docházce a byla by možnost se dožádat náhrady ušlé mzdy z důvodu vyplácení mzdy v nesprávném tarifu? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ:
Přikládat k docházce přílohu, které není pravdivá nebo realitu zkresluje, a to zásadním způsobem, není v pořádku. Pracovní úvazky by měly být nastaveny tak, aby odpovídaly reálným potřebám zaměstanavatele a skutečně odváděné práci.
Pokud byl zaměstnanec po nějakou dobu zařazen v nižší třídě a docházelo tak k nevyplacení části mzdy, je možné požadovat zpětné doplacení nevyplacených částek, a to až 3 roky zpětně (3 roky jsou obecná promlčecí lhůta).