Počet stránek ve webu: 40.616

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Je v pořádku, že ve firmě, která má 13 zaměstnanců není žádná evidence pracovní docházky? Dříve byly čipy, ale teď prý zařízení nefunguje a není zřízena ani kniha docházek. V průměru mají zaměstnanci 2 hodiny přesčasů denně, tyto přesčasy se neevidují, neproplácí ani není možno si vybírat náhradní volno.

Jakým způsobem je možno toto uvést do pořádku? Od šéfa a personalisty není možno očekávat vůli řešit tento problém. Je nějaký kontrolní orgán, který by vše uvedené mohl zkontrolovat? Děkuji, Lucie

ODPOVĚĎ:
Váš zaměstnavatel postupuje v hrubém rozporu s pravidly Zákoníku práce. Podle § 96 je zaměstnavatel povinen vést evidenci o odpracované době zaměstnanců (vč. rozlišení na směny, přesčasy apod.). V tomto případě je možné obrátit se na Inspekci práce s podnětem k prošetření situace ve firmě. Tento nedostatek může naplnit skutkovou podstatu správního deliktu ve smyslu § 15 (resp. § 28) zákona o inspekci práce, za jehož spáchází lze uložit pokutu až do výše 400.000 Kč. Za přesčasové hodiny Vám i ostatním praocvníkům samozřejmě náleží adekvátní mzda. Té se můžete domáhat (pokud ji prokážete) i v soudním řízení.