Počet stránek ve webu: 41.368

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pracuji pro americký korporát v centru sdílených služeb, mám na starosti fakturaci. Zaměstnavatel mě nutí chodit do práce ve státní svátek. Pokud odmítnu, tak se mi samozřejmě zkrátí bonusy, takže se to snažím neodmítat. Nicméně v poslední době nám začali zakazovat vybírat si místo státního svátku náhradní volno, a musím si jej nechat proplatit.

Volno je nám umožněno pouze v případě, že máme vybranou podstatnou část dovolené. Vím, že primárně je určeno, že se má vybírat volno, ale na druhou stranu toto nemám možnost, protože zaměstnavatel by mi pak určil dovolenou v zimních měsících, kdy by to pro mně nebylo vhodné. Nyní pro červenec nám bylo výjimečně nabídnuto, že si můžeme určit, zda si zvolíme volno či proplacení. Nicméně co mi vadí, je to, že musím nahlásit do 30.06., jestli chci proplatit nebo vybrat volno za svátek 5.7., a toto svoje rozhodnutí již nemohu změnit. Tedy pokud si vyberu volbu náhradního volna nyní a v srpnu zjistím, že si volno vybrat nestihnu, tak už si nesmím zvolit možnost proplacení v srpnu, ale musím si to vybrat tak jako tak. Je pro tohle nějaké právní podložení, že musím určit dopředu to, jakou možnost náhrady za práci ve svátek budu čerpat? Mám v tomto nějakou možnost se bránit? Může zaměstnavatel podmiňovat vybrání volna vybranou dovolenou? Dále jsem se chtěla zeptat, zda je možno někde podat podnět ke kontrole takového jednání, kdy jsme nuceni pod hrozbou odebrání bonusů chodit do práce ve státní svátek, aniž by zaměstnavatel zjistil, že jsem podnět ke kontrole dala právě já. Je takováto kontrola schopna tyhle skutečnosti odhalit? Další dotaz k tomu související je, že dříve nám bylo umožněno pracovat pouze po dobu nezbytně nutnou, tzn. pokud byla přítomnost někoho nutná pouze třeba na 6 hodin, mohl opracovat pouze šest hodin a být zaplacen. Současně s tím, pokud zaměstnanec odpracoval 11 hodin, byl zaplacen s příplatkem 100% za těchto 11 hodin. Nyní ale zaměstnavatel proplácí pouze 8 hodin bez ohledu na to, kolik hodin odpracuji, a nemám ani možnost skončit po 6 hodinách. Má na to právo odmítnout mi proplatit celých 11 hodin, pokud mám těchto 11 hodin v docházce? Poslední dotaz se týká ještě proplácení přesčasových hodin, Z důvodů personálních škrtů jsem často nucena pracovat přesčas, hodiny mi jsou většinou proplaceny, nicméně nesouhlasím se stylem, jakým zaměstnavatel jedná. Jsem nucena sama emailem žádat zaměstnavatele o schválení přesčasových hodin, a to den předem, než toto nastane (což já nikdy nemohu dopředu odhadnout vzhledem k povaze práce). Není podle pracovního práva nutno, aby mi přesčasové hodiny nařídil sám? Jaký je právní podklad proto, že musím písemně žádat já jako zaměstnanec? Předem děkuji za odpovědi. Pokud by byly moje dotazy obsáhlejší a je nutno položit tyto dotazy zvlášť a zaplatit je zvlášť, tak mi prosím dejte vědět. Mějte krásný den!

 

ODPOVĚĎ:
Ustanovení § 115 zákoníku práce říká, že za dobu práce ve svátek přísluší zaměstnanci dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, které mu zaměstnavatel poskytne nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době.
Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku k dosažené mzdě nejméně ve výši průměrného výdělku místo náhradního volna.
Zákoník práce tedy nestanoví přesná pravidla a lhůty, do kdy musí dojít k dohodě zaměstnavatele a zaměstnance na způsobu "náhrady" práce ve svátek, záleží na pravidlech, která stanoví zaměstnavatel, ideálně po dohodě se zaměstnancem. Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel musí plánovat směny, jeví se jeho požadavek na včasný výběr náhradního volna nebo příplatku jako oprávněným zejména v době dovolených.
Podnět je možné podat na místně příslušný inspektorát práce, který na základě Vámi vzneseného požadavku může utajit totožnost stěžovatele.
Pokud jde o odpracované hodiny, zaplacena musí být mzda i za zlomky odpracovaných hodin. Není proto možné, pokud je v evidenci pracovní doby uvedené 11 odpracovaných hodin za směnu, aby mzda byla vyplacena pouze za 8 hodin. Jedná se o závažné pochybení zaměstnavatele.
Podle § 78 odst. 1 písm. i) zákoníku práce se prací přesčas rozumí práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn.
Práci přesčas tedy nemusí zaměstnavatel pouze nařídit, ale může ji i schválit, a to buď konkludentně, bez písemné žádosti, nebo může stanovit jiná pravidla, tedy i písemnou žádost zaměstnance. Nelze však požadovat po zaměstnanci, aby žádost překládal s větší předstihem a například s určením počtu hodin, pokud zaměstnanec není schopen toto určit.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.