Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pracuji jako zdravotní sestra, máme dán roční plán směn. Tento se operativně mění v měsíční plán podle potřeby. Dle ročního plánu tedy vybíráme dovolenou a ev. dočasnou pracovní neschopnost DPN. Je pravdou, že pokud mám v ročním plánu zapsanou směnu v den, kdy je státní svátek a tento nesloužím, protože ho nemám v plánu měsíčním /tedy slouží za mě někdo jiný/, náleží mi za tento den mzda i příplatek za svátek? Děkuji. Eva.

ODPOVĚĎ:
Zákoník práce předpokládá, že zaměstnavatel vypracuje písemný rozvrh týdenní pracovní doby na celé vyrovnávací období a v souladu s ust. § 84 zákoníku práce nejpozději 2 týdny před začátkem vyrovnávacího období (a v případě konta pracovní doby 1 týden) s ním zaměstnance seznámí. Zákoník práce nepředpokládá, že u zaměstnavatele je pro jednoho zaměstnance vypracováno více rozvrhů pracovní doby, tato praxe je v rozporu se zákonem.
Pokud existují dva plány směn, je složité zodpovědět Váš dotaz. Pokud by formálně platný byl roční plán a Vy jste měla vypsanou směnu na svátek, ale reálně jste směnu neodpracovala, protože Vám zaměstnavatel nepřidělil práci, měla byste podle mého názoru mít nárok "pouze" na náhradu mzdy.
Mzda a příplatek za svátek náleží zaměstnanci, který směnu skutečně odpracoval.