Počet stránek ve webu: 40.611

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám uzavřenu dohodu o pracovní činnosti DPČ v rozsahu 20 hodin týdně do konce roku 2020. Zaměstnavatel nás vzhledem ke koronaviru poslal na 14 dnů domů. Ostatní pracovníci budou doma a půjde jim normální mzda, mám na toto rovněž nárok? Můj příjem za měsíc činí 12.000 Kč. Děkuji Dorota.

ODPOVĚĎ:
Tato pravidla pro DPČ neplatí.
Podle § 77 odst. 2 zákoníku práce platí, že není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, vztahuje se na práci konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr úprava pro výkon práce v pracovním poměru; to však neplatí, pokud jde o
a) převedení na jinou práci a přeložení,
b) dočasné přidělení,
c) odstupné,
d) pracovní dobu a dobu odpočinku; výkon práce však nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích,
e) překážky v práci na straně zaměstnance,
f) dovolenou,
g) skončení pracovního poměru,
h) odměňování (dále jen „odměna z dohody“), s výjimkou minimální mzdy, a
i) cestovní náhrady.
Zaměstnavatel není povinen přidělovat zaměstnanci na DPP nebo DPČ práci a rozvrhovat směny. Proto není ani povinen platit zaměstnanci náhradu mzdy při překážkách na straně zaměstnavatele.