Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (1 hlas)

Mám nemoc z povolání (syndrom karpálního tunelu) momentálně jsem ještě v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ÚP. Našla jsem si práci na dohodu o provedení práce DPP. Z ÚP mě poslali s doporučenkou k jinému zaměstnavateli, kde mi ale nabídli taky DPP, tak jsem ji odmítla.

Čeká mě kvůli tomu vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání? Pobírám od Kooperativy rentu, pokud by mě vyřadili z ÚP, mouhou mi tu rentu nějak zastavit nebo zrušit? A pokud bych byla vyřazená, co budu dokládat KOO? Momentálně jim dokládám, že jsem vedená na UP. Ještě bych se ráda zeptala, jestli mi zůstane renta, pokud by mi uznali invalidní důchod na páteř nebo na kotník po zlomenině, kde už mám artrózu 3. stupně? A jestli je jedno, jaký stupeň invalidního důchodu, aby mi případně byla renta ponechána nebo je krácena? Předem se omlouvám, jestli je to trochu zmatečné, ale já jsem z toho už taky zmatená. S pozdravem Marie.

 

ODPOVĚĎ:

Obecná úprava vyřazení z evidence ÚP je taková, že vyřazení hrozí všem uchazečům, kteří odmítnou nabídku úřadu na vhodné zaměstnání. Takovým zaměstnáním se rozumí práce, ve které je délka pracovní doby alespoň 80 % stanovené týdenní pracovní doby (40 h), sjednaná na dobu neurčitou nebo delší než tři měsíce. Vhodné zaměstnání musí odpovídat zdravotnímu stavu uchazeče a pokud možno i jeho kvalifikaci.
Pokud jste na úřadu práce déle než rok, může Vám být nabídnuta i práce na dobu kratší než tři měsíce nebo práce, kde pracovní doba nepřesahuje 50 % stanovené týdenní pracovní doby.
Vyřazení z úřadu práce nemá na výplatu renty žádný vliv, neměla by Vám tedy vyřazením z ÚP být zastavena či zrušena.
Pokud jde o otázku invalidního důchodu, ačkoliv se to na první pohled nezdá, je to otázka velmi komplikovaná. Je třeba rozlišit, jestli problémy s kotníkem či páteří jsou důsledkem zhoršování následků nemoci z povolání nebo zda jde o zdravotní stav bez přímé příčinné souvislosti s nemocí z povolání (což bude asi Váš případ, nejsem lékař, ale předpokládám, že karpální tunel s kotníkem nesouvisí, je otázkou, zda souvisí s páteří).
Pokud by šlo o zhoršení následků nemoci z povolání, může být následné další zhoršení pracovní uplatnitelnosti důvodem ke zvýšení "renty" (náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti), pakliže nebude invalidní důchod přiznán. Pokud však je invalidní důchod přiznán ze stejného zdravotního důvodu, ze kterého by náležela "renta", odečítá se výše vypláceného invalidního důchodu od "renty", která by byla vyplácena, pokud by invalidní důchod nebyl přiznán.
V principu je tak škoda v takovémto případě částečně nahrazená přes invalidní pojištění a částečně přes odpovědnost zaměstnavatele za následky pracovního úrazu.
Něco jiného je, pakliže artróza kotníku či páteře nesouvisí s nemocí z povolání. V takovém případě není důvod zvyšovat rentu (zaměstnavatel za toto zhoršení zdravotního stavu neodpovídá), naopak může přiznáním důchodu dojít k jejímu snížení či dokonce ke ztrátě nároku na její vyplácení. Není ovšem nikde jasně stanoveno, že ke snížení či ztrátě nároku skutečně dojde, v této souvislosti je důležité posuzovat individuálně, zda v aktuálním zdravotním stavu převažují takové zdravotní obtíže, které by bylo možné podřadit pod kategorii chorob, které nejsou v příčinné souvislosti s pracovním úrazem, a které Vám zároveň znemožňují výkon jakékoli výdělečné činnosti. Pokud by převažovaly, hrozí snížení či odebrání renty.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.