Počet stránek ve webu: 40.654

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Svému zaměstnavateli jsem dal výpověď, ale onemocněl jsem. Měl jsem podepsanou hmotnou zodpovědnost. Zaměstnavatel brigádně zaměstnával lidi bez hmotné zodpovědnosti. Necelý měsíc před mou nemocí byla udělána inventura. V průběhu nemoci asi týden před ukončením výpovědní lhůty byla udělána inventura, chybělo zboží.

Na tuto inventuru jsem nebyl přizván, ani jsem o ní nevěděl. Má nemoc trvala do konce výpovědní doby. Požadují po mě náhradu chybějícího zboží. Uvedli, že jsem měl o inventuru požádat sám a to dříve. Jenže inventúra na oddělení trvá cca plné dva dny a já jsem měl vycházky pouze od 14.00 do 18.00. Takže bych ji ani nestihl. K upřesnění - byl jsem vedoucí servisu ve kterém kromě mě dělali ještě dva lidé, ti měli podepsanou hmotnou odpovědnost, a po dobu mé nemoci dva brigádníci, ti byli bez hmotné zodpovědnosti. Bývalý zaměstnavatel mi má proplatit mou nevybranou dovolenou, chce mi z ní odečíst ztráty při inventuře. Co mám dělat? Děkuji, Teodor

ODPOVĚĎ:
S bývalým zaměstnavatelem Vás čeká spor o to, jak byla inventura provedena a zda její výsledky odpovídají účetnímu stavu, resp. skutečně neodpovídají. Ve Vašem případě, má zaměstnavatel výhodnou pozici, protože nemusí prokazovat Vaše zavinění, nicméně škodu a příčinnou souvislost mezi vznikem škody a Vaším jednáním prokázat bude muset. Možnosti jsou dvě – můžete požadovat důkazy o výsledcích inventury a škodu zaplatit (resp. nechat si požadovanou částku strhnout) a celou věc tak de facto bez vysvětlení ukončit, anebo výsledky inventury rozporovat, poukázat na nemožnost provedení inventury ve Vaší přítomnosti, odmítnout zaplacení a počkat až na Vás bude podána žaloba, příp. podat žalobu sám, pokud bude požadovaná částka stržena. Pokud byla inventura provedena za přítomnosti svědků, kteří dosvědčí její řádný průběh, v účetních stavech majetku nejsou nesrovnalosti a inventura prováděna takto často je standardní, budete mít pozici ve sporu se zaměstnavatelem velmi obtížnou. Konečné rozhodnutí záleží na Vás. Pokud budete žalobce, počítejte s tím, že musíte unést břemeno důkazní ve sporu (tedy předložit dostatečné důkazy o tom, že daná částka je vymáhána neoprávněně).