Počet stránek ve webu: 39.928

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Krádeže ve školní kuchyni. Jsem vedoucí provozu a zjistila jsem, že všechny kuchařky kradou. Potraviny, co jsou nachystány na přípravu jídla, tak část si vezmou pro vlastní potřebu a schovají. Dělají to hlavně když v kuchyni nejsem a zjistila jsem to zcela náhodně. Jediné možné řešení je instalace kamery na sklady a malý prostor před nimi, ale paní ředitelka s tím nesouhlasí, protože nejsme soukromý podnik a u nás prý kamery nemohou být.

A pokud by se na kameře prokázalo, že skutečně kuchařky kradou, tak záznam nemůžeme použít z důvodu, že nás mohou prý kuchařky zažalovat pro porušení ochranných osobních údajů. Tašky namátkově kontroluji, ale krádež jsem jim zatím neprokázala. Chodí ven vynášet zbytky, koše, mohou si to schovat kdekoli. To bych musela chodit pořád za nimi a kontrolovat je, ale to není v mých možnostech. Je prosím nějaká vyjímka ohledně instalace kamery bez souhlasu zaměstnankyň, když je důvodné podezření z krádeže? Pokud by byly seznámeny, že je natáčí kamera, nepodařilo by se mi prokázat, že kradly. Jsem podle nich lhářka, která kradu sama, pak to na ně shodím, abych je pošpinila. Dokonce mi vyhrožovaly právníkem, že jsem je křivě obvinila. Zaměstnavatel o tom ví, ale žádné řešení zatím nenašel. Děkuji, Simona

 

ODPOVĚĎ:
Stručná odpověď na Váš dotaz zní: Ředitelka Vaší školy se mýlí, neboť instalace kamer na Vašem pracovišti je v zásadě možná.
V tomto ohledu nehraje žádnou roli, zda se jedná o školu či tzv. soukromý podnik, není rovněž pravdou, že by byl kamerový záznam nepoužitelný jako důkaz či že by kuchařky mohly dokonce žalovat svého zaměstnavatele pro porušení práva na ochranu soukromí (resp. pokud by takovou žalobu podaly, byly by pravděpodobně neúspěšné).

Základní právní úprava kamer na pracovišti je zakotvena v § 316 zákoníku práce. Dle tohoto ustanovení (mimo jiné) platí, že:
- zaměstnanci nesmějí bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele;
- dodržování zákazu dle předchozí odrážky je zaměstnavatel oprávněn přiměřeným způsobem kontrolovat;
- zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování;
- jestliže je u zaměstnavatele dán závažný důvod spočívající ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele, který odůvodňuje zavedení kontrolních mechanismů (podle předchozí odrážky), je zaměstnavatel povinen přímo informovat zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění.

Jedním ze závažných důvodů, které opravňují zaměstnavatele ke sledování zaměstnanců (typicky prostřednictvím kamer), je bezpochyby ochrana zaměstnavatelova majetku (k tomuto závěru ostatně opakovaně dospěl jak Úřad pro ochranu osobních údajů, tak soudy).
Má-li tedy zaměstnavatel zkušenost s krádežemi na svém pracovišti, kterým není objektivně schopen jinak zabránit (tedy přijetím jiného opatření), je oprávněn instalovat na klíčových místech kamery. Tyto kamery musí být samozřejmě instalovány tak, aby natáčely pouze místa, kde krádeže hrozí.
Před zavedením kamerového systému je zapotřebí informovat všechny zaměstnance o tom, že kamerový systém bude zprovozněn, kam budou kamery instalovány, jaká místa budou sledovat, zda se bude jednat o kamery se záznamem či nikoli apod. Tuto informaci je nanejvýš vhodné předat zaměstnancům písemně (tzn. buď například rozeslat e-mailem, nebo rozdat informační listinu, jejíž převzetí může každý zaměstnanec svým podpisem potvrdit).
Do míst, která mají být natáčena, je dále zapotřebí umístit tabulky s upozorněním, že tento prostor je sledován kamerami (například ve formě jednoduchého slovního upozornění doplněného o piktogram). Souhlas zaměstnanců s instalací kamerového systému není v žádném případě zapotřebí.
Bude-li se jednat o kamerový systém se záznamem (což předpokládám), půjde o zpracování osobních údajů. Zaměstnavatel se tudíž stane správcem osobních údajů a bude muset splnit některé další povinnosti, které mu z toho důvodu vzniknou.

K tématu kamer na pracovišti Vás lze dále odkázat na tento článek:
https://www.epravo.cz/top/clanky/problematika-kameroveho-systemu-na-pracovisti-107905.html
(s tím, že tento článek není zcela aktuální, neboť tam zmiňovaný zákon č. 101/2000 Sb. byl před několika dny zrušen - obsah článku je však použitelný i dnes (04.05.2019) )

Rozhodne-li se Váš zaměstnavatel k instalaci kamerového systému, doporučuji mu konzultovat správný postup (a s tím související povinnosti) s Úřadem pro ochranu osobních údajů:
https://www.uoou.cz/

Úřad pro ochranu osobních údajů věnuje zvláštní pozornost právě kamerovým systémům na pracovištích a ve školách:
https://www.uoou.cz/kamerove-systemy-kamera-souseda/ds-2623/p1=2623
_______________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 262/2006 Sb. , zákoník práce