Počet stránek ve webu: 40.058

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Obracím se na Vás s žádostí o radu, zda je výpověď daná zaměstnavatelem platná: Výpověď dle § 52 písmene e), Zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Pracovní poměr skončí dle § 51 Zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce po 2 měsíční výpovědní lhůtě uplynutím dne 30. 6. 2010.
Jsme stavební firma. Zaměstnanec má epilepsii, na základě které nesmí pracovat ve výškach. Na základě toho mu společnost dala výše uvedenou výpověď, bez odstupného s 2 měsíční výpovědní lhůtou, s tím, že doklad o neschopnosti vystavil pouze obvodní lékař, jelikož společnost nemá smluvně Závodní preventivní péči zajištěnou. Stačí toto potvrzení pro platnost výpovědi? Pakliže ne, do kterého zdravotnického zařízení nebo ke komu máme poslat zaměstnance, aby nám posoudil a vystavil platné posouzení o zdravotním stavu zaměstnance? Ten se neusále odvolává na neplatnost výpovědi a naše společnost se s ním nechce soudit, ale zároveň s ním není dohoda možná. Předem Vám děkuji za pomoc a odpověď. Marie


ODPOVĚĎ:
Dle zákona o péči o zdraví lidu máte povinnost uzavřít smlouvu se zdravotnickým zařízením, aby zajišťovalo závodní preventivní péči. Pouze lékařský posudek vydaný zařízením závodní preventivní péče může mít účinky pro platnou výpověď dle § 52 e) zákoníku práce. Jinak je výpověď neplatná.
Zajistit si zařízení je na Vás. Pokud nebudete úspěšní v hledání, žádejte o pomoc ministerstvo zdravotnictví.

Skutečně platí, že pacient nemocný epilepsií nesmí vykonávat např. práci ve výškách, u rotačních a obráběcích strojů, u zdrojů s napětím (elektrikáři), u zdrojů přerušovaného světla, apod. Epileptici nesmí pracovat v noci (noční směny - musí mít pravidelný nepřerušovaný spánek). Zásadní vliv na rozhodnutí, zda je pacient epileptik nebo ne má neurolog.