Počet stránek ve webu: 40.058

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Obracím se na vás s následujícím dotazem :
- podala jsem výpověď z pracovního poměru a měla jsem v úmyslu podnikat ve stejném oboru, v jakém jsem dosud zaměstnaná....to by v mém případě znamenalo, že by za mnou od mého současného zaměstnavatele odešli i někteří klienti a jemu tak vznikla určitá peněžní škoda
- ale....v pracovní smlouvě je v povinnostech pracovníka následující odstavec : " nekonkurovat zaměstnavateli, nepoužívat poznatky získané při práci ve prospěch jiné firmy nebo jiných osob nebo ve svůj prospěch a ke škodě firmy a to i po ukončení pracovního poměru nejméně po dobu dvou let "
- byla jsem upozorněna na to, že by se mohlo jednat o formu konkurenční doložky a tím by mé jednání bylo protiprávní
Tudíž se chci zeptat : jedná se o formu konkurenční doložky a pokud ano, má všechny náležitosti a co z toho pro mne vyplývá? Předem děkuji, Laura


ODPOVĚĎ:
Tzv. konkurenční doložka může být mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem v pracovním poměru uzavřena na dobu nejdéle 1 roku po skončení pracovního poměru. Po tuto dobu je zaměstnanec povinen se zdržet soutěžního apod. jednání vůči zaměstnavateli.

Avšak náleží mu za to náhrada ve výši alespoň průměrného měsíčního výdělku. Pokud by tuto náhradu nedostal, může tuto dohodu vypovědět. Podrobnosti naleznete v § 310 zákoníku práce.

Zcela jiná situace je v případě práce jako obchodní zástupce. Tam se jedná o obchodněprávní vztah a je skutečně nutné se soutěžní činnosti zdržet po dobu dvou let a nenáleží za to ze zákona odměna.