Počet stránek ve webu: 40.654

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Mám dotaz na ukončení pracovního poměru s protikonkurenční doložkou. Protikonkurenční doložku mám sepsanou u advokáta jako doplněk k ukončení pracovněprávního vztahu, které teprve nastane. Trval na ní zaměstnavatel. Musí splňovat nějaké náležitosti?

Mám jako bývalý zaměstnanec právo na kompenzaci ve výši poloviny platu po dobu jednoho roku bezpodmínečně? Mohu žádat i zpětně, například po uplynutí 6ti měsíců? Děkuji, Antonín

ODPOVĚĎ:
Konkurenční doložka je obsažena v zákoníku práce v § 310. Pokud jste ji měl sjednanou před novelizací účinnou k 1.1. 2012 mohla být sjednána až na dobu 1 kalendářního roku a to s měsíčním plněním do výše průměrného výdělku (bude-li sjednána po novelizaci, její výše může být maximálně do výše poloviny průměrného výdělku) a to za každý měsíc plnění závazku. Konkurenční doložka je v zákoně vymezena poměrně vágně, pro její platnost stačí, aby byla písemně sjednána v intencích odst. 2 výše uvedeného ustanovení.
Od okamžiku ukončení pracovního poměru, máte nárok na plnění v zadodržování zákazu konkurence (tedy v souladu s konkurenční doložkou), a to za každý měsíc dodržování zákazu v maximálně délce trvání jednoho roku (záleží na ujednání v konkurenční doložce).
Není zřejmé, co máte na mysli "vymáháním zpětně" - pokud zaměstnavatel nebude prostředky v souladu s doložkou vyplácet, máte právo ho žalovat na zaplacení dlužné částky.