Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Minulý týden ve čtvrtek (27.7.2017) jsem obdržel rozvázání pracovního poměru dohodou s tím, že pracovní poměr skončíme ihned k 31.7.2017 a dostanu 3 platy odstupného. Tuto dohodu jsem odmítl a protože mám smlouvu na dobu neurčitou a na tomto sezení mě bylo sděleno, že na mojí pozici chtějí přijmout Junior obchodníka (s nižším platem).

Měla by podle mého názoru následovat dohoda ve smyslu par. 52 písm. c pro nadbytečnost díky změně úkolů. Nyní obrátili a říkají, že nejsou spokojeni s mojí prací a nemám dlouhodobě dobré výsledky. Tyto špatné výsledky má celá firma a podle mého názoru to je pouze jejich výmluva. Za neuspokojivé výsledky jsem výslovně nebyl písemně upozorněn. To se zaměstnavateli samozřejmě nelíbí a nyní se obávám, že bude hledat nějaké podpásové věci, aby mě mohl „vyhodit“. Může se nyní tento návrh z jejich strany shodit jen tak ze stolu a dále se pokračovat jakoby nic, nebo se bez mého souhlasu s odstoupením musí nadále pokračovat a hledat společnou dohodu o podmínkách rozvázání pracovního poměru a podmínek odstupného? Co prosím navrhujete, jak se bránit? Děkuji, Karel

ODPOVĚĎ:
Podle § 50 odst. 5 zákoníku práce výpověď může být odvolána pouze se souhlasem druhé smluvní strany; odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být písemné.
Ve Vašem případě se však nejedná o výpověď, ale o návrh dohody, který z Vaší strany nebyl přijat.
Zaměstnavatel nemá dále povinnost navrhnout Vám dohodu o ukončení pracovního poměru podle § 52 písm. c) zákoníku práce. Může zvolit jakýkoliv jiný postup, který však musí být souladný se zákonem, konkrétně se Zákoníkem práce.